Seksuaalineuvoja Tarja Alila toivoo, ettei kukaan jäisi kysymyksiensä kanssa yksin

0
Seksuaalineuvoja Tarja Alila toivoo, että seksuaalisuus alettaisiin nähdä osana terveyttä ja hyvinvointia. Hän kannustaa ja rohkaisee ottamaan yhteyttä seksuaalineuvojaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

PÖYTYÄ, AURA. –Seksuaalisuus on osa meidän hyvinvointia, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutiksi opiskeleva Tarja Alila sanoo.

Moni kuitenkin edelleen arkailee ja häpeilee puhua seksuaalisuudesta, ja jää yksin mieltä askarruttavien asioiden kanssa. Alila arvelee häpeän johtuvan kulttuurisista seikoista sekä siitä, että seksuaalisuutta on pidetty yksityisasiana, josta ei puhuta. Hän toivoo ja pyrkii omassa työssään siihen, että seksuaalisuuden puheeksiotto etenkin vastaanotoilla normalisoituisi ja seksuaalisuus alettaisiin nähdä osana terveyttä.

Mieltä askarruttavissa asioissa Alila kannustaa hyödyntämään Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä tarjolla olevaa seksuaalineuvontaa. Palvelua on Pöytyällä tarjolla ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka.

–Toivoisin, että matalalla kynnyksellä otettaisiin yhteyttä, Alila sanoo ja rohkaisee yhteydenottoon toteamalla, että seksuaalineuvojan kanssa käydyt keskustelut ovat asiakkaan arvoja kunnioittavia ja luottamuksellisia aivan kuten muussakin terveydenhuollossa.

Kun seksuaalisuutta koskevista asioita on vaikea ottaa puheeksi ja apua koittaa hakea muilla tavoilla, tilanne voi Alilan mukaan kuormittaa myös terveydenhuoltoa. Hänelle ohjautuukin asiakkaita lääkärin, fysioterapeutin tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten kautta. Seksuaalineuvojaan voi kuitenkin olla suoraan yhteydessä. Aiheita ja syitä seksuaalineuvojalle hakeutumiseen on monia.

–Tapaamiseen saa tulla yksin tai puolison kanssa, Alila sanoo ja kertoo sydämenasiakseen nuorten seksuaalikasvatuksen.

Hän on huolissaan sosiaalisen median luomista paineista ja vaikutteista, joille lapset ja nuoret alttiita.

–Seksistä ja seksuaalisuudesta saa olla kiinnostunut, mutta kaikkea ei tarvitse ostaa, mitä näkee. Jokainen saa olla sellainen kuin on, Alila neuvoo mediakriittisyyteen ja kannustaa vanhempiakin keskustelemaan lastensa kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

Alilan mukaan yksi nuoria pohdituttava kysymys on, milloin on valmis ensimmäiseen kertaan. Hänen vastauksensa on, että sitten, kun kumppanin kanssa pystyy puhumaan kaikesta seksuaalisuuteen liittyvästä.

–Tärkeää on, että päätöksen omasta puolestaan tekee nuori itse, eikä kumppani. On hyvä tutustua omaan seksuaalisuuteen, nautintoon ja rajoihin omaan tahtiin.

Vaikka nuoret pulmineen ovat lähellä Alilan sydäntä, hän korostaa seksuaalineuvonnan olevan tarkoitettu kaikenikäisille sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Esimerkiksi pikkulapsiaika voi Alilan mukaan olla parisuhteen seksuaalisuuden kannalta haasteellista aikaa. Moni parisuhde päättyy lapsen ensimmäisen vuoden aikana. Pöytyän kansaterveystyön kuntayhtymässä vauvojen vanhemmille tarjotaankin Pysytään yhdessä -parisuhdetapaamisia.

Myös sairaudet ja lääkitys sekä hormonaaliset muutokset kuten vaihdevuodet saattavat vaikuttaa seksuaalisuuteen. Näistäkin asioista voi keskustella seksuaalineuvojan kanssa. Haluttomuus ja halujen kohtaamattomuus vaativat Alilan mukaan useamman käynnin seksuaalineuvojalla, sillä haluttomuuteen voi vaikuttaa moni asia.

SEKSUAALINEUVONTA

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, eli vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä.

Hoitamatta jääneillä seksuaalisuuteen liittyvillä ongelmilla tiedetään olevan yhteys elämänlaadun laskuun, masennukseen ja ihmissuhdeongelmiin.

Asiantuntevalla seksuaalineuvonnalla ongelmia voidaan ehkäistä ja estää ongelmien vaikeutuminen, edistää sairauksista toipumista sekä lisätä potilaan voimavaroja.

Seksuaalineuvojalta voi saada keskusteluapua ja neuvoja esimerkiksi elämäntilanteisiin liittyviin seksuaalielämän haasteisiin, haluttomuuteen ja halujen eriparisuuteen, sairauden, vammautumisen tai lääkityksen vaikutuksiin, seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviin kysymyksiin, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyviin pulmiin, raskauden aikaiseen tai synnytyksen jälkeiseen seksuaalisuuteen, toiminnallisiin seksuaalihäiriöihin, yhdyntäkipuun, hormonaalisten muutosten aiheuttamiin haasteisiin, sukupuolen kokemukseen liittyviin ristiriitoihin, parisuhteen seksuaalisuuteen, luottamusongelmiin ja seksiriippuvuuteen.

Lähde: https://www.poytyanterveyskeskus.fi/seksuaalineuvonta/