Varsinais-Suomen kansanedustajat esittävät määrärahoja liikenteeseen

0
Suunnitelma leveäkaistatien muuttamisesta nelikaistaiseksi on olemassa, mutta rahoitus puuttuu. Varsinais-Suomen kansanedustajat esittävät, että valtion ensi vuoden talousarvioon lisätään kolme miljoonaa euroa muutostyön käynnistämiseen. Arkistokuva.

AURA, PÖYTYÄ. Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä, Auranmaankin liikenneyhteyksiä koskevia talousarvioaloitteita valtion vuoden 2023 budjetin valmisteluun. Talousarvioaloitteissa ehdotetaan määrärahaa muun muassa ysitien nelikaistamiseen välillä Lieto–Aura. Myös raideliikenteen kehittämiseen ehdotetaan määrärahoja paikallisjunien osalta.

–Investoinnit liikenteen sujuvuuteen maakunnan satamien ja valtateiden välillä sekä telakan ja [Uudenkaupungin] autotehtaan saavutettavuuden vahvistaminen ovat olennaisimpia Varsinais-Suomen menestymisen kannalta, kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) sanoo.

–Paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa liikennettä voisi laajentaa Varsinais-Suomeen. Tällä saataisiin alulle Turun ja Uudenkaupungin, Loimaan sekä Salon välinen paikallisjunaliikenne, Saara-Sofia Sirén (kok.) puolestaan esittää.

Kansanedustajaryhmä esittää valtion ensi vuoden talousarvioon ysitien parantamisen käynnistämiseen kolmen miljoonan euron määrärahaa. Kansanedustajat muistuttavat leveäkaistatien turvattomuudesta ja siitä, että tiesuunnitelma leveäkaistatien muuttamisesta nelikaistaiseksi on valmis. Hankekokonaisuuden rahoitustarpeeksi on arvioitu yhteensä 58 miljoonaa euroa hankkeen jaksottuessa usealle vuodelle.

Aloitteessa todetaan ysitien muodostavan keskeisen maantie- ja satamaliikenneyhteyden Varsinais-Suomesta aina Skandinaviaan ja Venäjän rajalle saakka. Aloitteen mukaan ysitien varrelle sijoittuu merkittävä määrä metalli- ja meriteollisuuden alihankkijaverkostoa, minkä johdosta liikenteen kasvu näkyy etenkin tavarakuljetuksissa.

–Tien vaikutusalueella asuu yli miljoona ihmistä, ja merkittävä osa Suomen kansantuotteesta muodostuu tällä vyöhykkeellä, aloitteessa huomautetaan.

Aloitteessa huomautetaan myös, että eteläisen Suomen tärkeän Helsinki–Turku–Tampere-kasvukolmion muut sivut ovat moottoriteitä, mutta yhteysväliltä Turku–Tampere kehittämisinvestoinnit puuttuvat.

Varsinais-Suomen lähijunaliikenteen käynnistämiseksi kansanedustajaryhmä esittää Junaliikenteen ostoihin miljoonan euron määrärahaa. Aloitteen mukaan lähijunaliikenne on Varsinais-Suomessa käynnistettävissä neljällä ratasuunnalla Turusta Naantaliin, Uuteenkaupunkiin, Loimaalle ja Saloon. Turun ja Loimaan välinen lähijunaliikenne on aloitteentekijöiden mukaan mahdollista järjestää kaukoliikenteen vuoroja lisäämällä.