Auran kunta säästää ilmanvaihdosta, lämmityksestä ja valoista

0
Auran keskustan halkovan Yhdystien valaisee valtio, mutta kunnan kaavateillä valaistuksesta joudutaan korkean sähkönhinnan vuoksi tinkimään.

AURA. Auran tekninen toimi on saanut valmiiksi energiansäästöohjelman, jolla pyritään säästämään sähkölaskusta. Ohjelma sisältää lähinnä nipistyksiä ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja valojen käyttöön. Tekninen lautakunta on hyväksynyt ohjelman ja esittänyt toimenpiteiden laittamista käytäntöön. Kunnanhallitukselle ohjelma lähetetään tiedoksi.

Energiansäästöohjelman mukaan ilmanvaihdon määrää pienennetään kunnan rakennuksissa noudattaen kuitenkin julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön yleisohjeita ja sisäilmayhdistyksen vähimmäisvaatimuksia. Sisätilojen lämmitystä pudotetaan yhdellä asteella ja käyttöveden lämpötilaa pudotetaan, mikäli se on mahdollista. Tyhjillään olevien rakennusten energian käyttö minimoidaan.

Valaistustasoa lasketaan esimerkiksi käytävä- ja aulatiloissa, joissa sallitaan paikoittain heikompi valomäärä ja valon tasaisuus. Autolämmityspistorasioiden ohjaukset tarkistetaan ja sisätilalämmittimien käyttö kielletään.

KATUVALOJEN päälläoloaikaa Aurassa on jo lyhennetty. Tällä arvioidaan saavutettavan vuodessa 7 500–15 000 euron säästö. Myös sisä- ja ulkovalaistus aiotaan sammuttaa yöajaksi niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. Esimerkiksi urheilukenttien valaistus pidetään päällä vain varattujen vuorojen aikana. Niin ikään muilla yleisillä alueilla kuten Ulkoilulahdossa ja luistelukentällä valojen päälläoloaikoja lyhennetään.

Lisäksi energiansäästöohjelma pitää sisällään valojen vaihtoa ledeihin, energiankulutuksen jatkuvaa seurantaa ja valvontaa, käyttäjien ohjeistusta sekä jätevesipumppujen huoltoa. Jouluvalojen käytöstä johtoryhmä tekee päätöksen erikseen. Jouluvalot ovat ledejä, joten niiden kulutus on pieni.

Aura joutui turvautumaan yhteishankintaan ja pörssisähköön (AVL 27.9. ja 23.9.) kunnalle sähköä toimittaneen Karhu Voima Oy:n mentyä konkurssiin syyskuun lopulla. Kunnan ja Karhu Energian välinen sopimus olisi ollut voimassa ensi vuoden loppuun asti.

Sähköntoimittajan mentyä nurin Aura joutui tekemään pikaisella aikataululla uuden väliaikaisen sähkösopimuksen. Uuden sopimuksen myötä sähköenergian hinnan on arvioitu nousevan kuusinkertaiseksi.

Vuonna 2 021 Aura maksoi sähköenergiasta 4,8 senttiä kilowattitunnilta ja kunnan sähkölasku oli yhteensä 240 160 euroa. Nykyinen hinta on noin 25 senttiä kilowattitunnilta. Tarkoituksena on, että sähkösopimus kilpailutetaan uudelleen ensi talven aikana.


Muilla kunnilla kohtuullinen sähkötilanne

Auranmaan muissa kunnissa tilanne on sähkön osalta tällä hetkellä kohtuullisen rauhallinen. Esimerkiksi Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen kiittelee teknisen lautakunnan pitkänäköisyyttä ja päätöstä käyttää sähkösopimuksen optiovuodet 2 022 ja 2 023. Varsinainen sopimus kattoi vuodet 2 019–2 021.

–Näin pitkiä sopimuksia tuskin enää tehdään. Optiovuosien käyttämisen mahdollisuus oli Oripään osalta hyvä asia.

Tolppasen mukaan kunnassa pohditaan nykyisiä energiamuotoja kokonaisuudessaan ja lähdetään sen pohjalta suunnittelemaan uusia ratkaisuja.

Marttilassa sähkön hinnan nousulla on merkittävä vaikutus, mutta olosuhteisiin nähden tilanne on kunnanjohtaja Carita Maisilan mukaan kohtalainen.

–Riskiä on hajautettu ja sähkönhankinnasta osa kiinnitetty kiinteään hintaan ja osa vaihtelee spot-hintojen mukaan, Maisila kertoo.

Valmisteilla olevassa talousarviossa sähköön arvioidaan tarvittavan tuplasti enemmän rahaa kuin kuluvana vuonna. Marttilan teknisessä toimessa on selvitetty mahdollisuuksia sähkön säästämiseen, mutta varsinaista säästöohjelmaa ei ole toistaiseksi tehty. Pääosa katuvaloista on Marttilassa jo vaihdettu ledeiksi.

Koskellakaan ei varsinaisia sähkönsäästöohjelmia ole laadittu, mutta syksyn aikana on teknisen johtajan Mikko Salmen mukaan aikomus ohjeistaa työntekijät huomioimaan omien toimien vaikutus sähkönsäästöön.

Kosken kunnan kiinteistöt lämmitetään kaukolämmöllä ja katuvalaisimissa on jo nyt pääosin käytössä yöajan himmennykset. Ensi vuoden sähkömaksuihin on budjetoitu 20 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna.

–Vuonna 2 021 tilinpäätöksessä kaikki sähkökulut olivat 213 000 euroa. Arvio tälle vuodelle on kokonaisuudessaan 220 000 euroa ja budjetoitu meno vuoden 2 023 sähköihin kokonaisuudessaan 260 000 euroa, Salmi kertoo.

Pöytyän kunnalla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Teknisen johtajan Tarmo Rantasen mukaan kunnalle on luvattu, ettei hinta nouse. Rantanen katsoo, että kunnan on melko hankala sähkössä säästää. Viime vuonna kunnan sähkölasku oli noin 750 000 euroa.

–Aika paljon menee sähköä toimintoihin, joihin ei normaalisti ihmisillä mene sähköä, kuten veden- ja jätevedenpumppaamoon, Rantanen toteaa ja huomauttaa valoista tinkimisen olevan turvallisuusasiakin.

Kunnan rakennukset lämpiävät pääosin kaukolämmöllä, jonka hintaan Rantanen ennakoi niin ikään hinnannousua pellettipulan vuoksi.