Jaana Ranta-ahosta Auran hyvinvointijohtaja

0
Jaana Ranta-aho aloitti Auran vapaa-aikasihteerinä maaliskuussa. Vuodenvaihteessa pesti muuttuu hyvinvointijohtajan viraksi. Arkistokuva.

AURA. Auran hyvinvointijohtajaksi on valittu kunnassa määräaikaisena vapaa-aikasihteerinä työskentelevä Jaana Ranta-aho . Ranta-aho aloittaa uudessa virassa ensi vuoden alussa.

Hyvinvointijohtajan viran perustamisen myötä Aurasta lakkautetaan vapaa-aikasihteerin ja sivistysjohtajan virat. Vapaa-aikasihteerin ja sivistysjohtajan tehtävät sulautetaan hyvinvointijohtajan tehtäviin. Sivistysjohtajan tehtäviä on Aurassa hoitanut hallintojohtaja Tuija Pellosmaa.

Hyvinvointijohtajan virkaan tuli 21 hakemusta ja valintatyöryhmä haastatteli kuusi hakijaa. Hakemusten ja haastatteluiden perusteella valintatyöryhmä totesi kolmella haastatellulla hakijalla, Ranta-aho mukaan lukien, olevan parhaat edellytykset hyvinvointijohtajan viran hoitamiseen.

Kunnanhallitus kutsui nämä kolme hakijaa esittäytymään kunnanhallituksen kokoukseen ja valitsi heistä Ranta-ahon uutta virkaa hoitamaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

AURAN kunnan organisaatioon tulee myös muita muutoksia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakennustarkastaja/-mestari -virkanimike muutetaan yhdyskuntatekniikan päälliköksi ensi vuoden alusta alkaen. Nykyinen rakennustarkastaja/-mestari jää eläkkeelle joulukuun alussa.

Kunnanhallitus esittää myös, että teknisessä lautakunnassa siirrytään kahden esittelijän malliin, jossa tekninen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö toimivat kumpikin oman vastuualueensa esittelijöinä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö johtaa kunnan vesihuoltolaitosta sekä vastaa kunnan yhdyskuntatekniikan palveluista, teistä ja väylistä, puistoista ja yleisistä alueista. Tekninen johtaja puolestaan vastaa toimialan johtamisesta. Tekniselle johtajalle kuuluu vastuu kunnan kiinteistökokonaisuuden hallinnasta, maa- ja metsätiloista sekä ympäristönsuojelu- ja ilmasto-ohjelmatyöstä. Lisäksi tekninen johtaja toimii edelleen kunnan työsuojelupäällikkönä.

OPINTOVAPAALLE ensi vuoden alusta jäävän kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkion sijaiseksi kunnanjohtaja on valinnut pöytyäläisen Miia Lehtosen . Ylempää AMK-tutkintoa valmistelevan ja opinnäytetyötä tekevän Alkion opistovapaa jatkuu heinäkuun loppuun asti. Lehtonen on työskennellyt Turun konsernihallinnossa hanketyössä sekä hoitanut Auranmaan yrityspalveluiden viestintää.

Auran kunnan viestintäsihteerinä aloittaa marraskuun alussa Jasmin Broman. Bromanilla on ollut kunnassa sosiaalitoimen toimistosihteerin toimi, joka muutettiin viestintäsihteerin toimeksi. Viestintäsihteerin tehtävään sisältyy muun muassa markkinoinnin, viestinnän ja elinvoiman kehittämisen tehtäviä.