Koskella menee hyvin ja huonosti

0

Koskelta kuului kuluvalla viikolla kahta täysin vastakkaista viestiä. Yli 65–vuotiaille tehty kysely kertoo, että ikäihmiset ovat sangen tyytyväisiä niin kunnan tarjoamiin palveluihin kuin omaan elämäänsäkin. Ikäihmiset kokevat Koskella asumisen turvalliseksi ja mielekkääksi.

Täysin vastakkaista viestiä kuuluu koskelaisten nuorten hyvinvoinnista. Alkoholinkäyttö, ilkivalta ja kaahailu on lisääntynyt. Ajoneuvoilla ajetaan, vaikka ei olisi sen enempää korttia kuin ajokuntoakaan. Myös Marttilasta kuuluu viestiä nuorten pahoinvoinnista. Yleistää ei tietenkään sovi. Suurin osa nuorista voi todennäköisesti edelleen hyvin.

Ongelmaa ei pidä kuitenkaan vähätellä. Nuorten oireilu kertoo aina jostakin. Paha olo ei synny tyhjästä eikä ongelma koske vain Koskea ja Marttilaa. Nuoret ovat fiksuja ja yleensä hyvin perillä maailman ja yhteiskunnan tapahtumista. Ahdistuksen aiheista ei ole viime aikoina ollut pulaa. Korona, Ukrainan sota, ilmastokriisi, kilpailu opiskelupaikoista tai vaikkapa uutiset joditablettien hamstrauksesta ovat omiaan lisäämään ahdistusta. Tulevaisuus saattaa nuoren silmissä näyttäytyä sumeana ja olevan täynnä uhkakuvia. Ongelmia toki on nyt harvinaisen paljon, mutta niitä on ollut aina ja niillä on tapana ratketa.

Koskella, Marttilassa ja varmasti myös muualla olisi paikallaan kysyä asiaa nuorilta itseltään. Jos ikäihmisille tehdyllä kyselyllä saadaan paljon hyvää tietoa heidän voinnistaan, sama onnistuu varmasti myös nuorten kohdalla.