Kunnanhallitus: Oripäläisten tuloveroprosentiksi 8,36

0
Kunnanhallitus ehdotti Oripään kiinteistöveroprosenttien pitämistä entisellään. Kuva on Oripään keskustasta.

ORIPÄÄ. Kunnanhallitus pui maanantaina (24.10.22) tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja, jotka tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään 17.11. Hallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että ensi vuonna oripääläisten tuloveroprosentiksi tulee 8,36. Tämän vuoden loppuun asti oripääläisten tuloveroprosentti on 21.

Veroprosentin aleneminen ei tuo lisää rahaa kuntalaisille. Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Manner-Suomen kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Kiinteistöveroprosentit ovat pysymässä Oripäässä entisellään. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi hallitus ehdottaa 1,10 %, vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,2 %, yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjanveroprosentiksi 0 % ja voimalaitosten kiinteistöveroksi 3,1 %.