Apua hoitajapulaan

0

Koskella ja Marttilassa tehdään yhteistyötä Salon seudun ammattiopiston kanssa hoitajapulan helpottamiseksi. Hanke on kaikin puolin kannatettava. Läheltä kotoisin olevat hoitajat varmasti sitoutuvat työhönsä hyvin. Etua varmasti on myös siitä, jos asiakaskunta tai ainakin heidän elämänpiirinsä on entuudestaan tuttu.

Merkittävä asia on myös se, että työmatka jää lyhyeksi. Polttoaineiden hinnat niin kuin muukin energia ovat kallistuneet huimasti. Hoitajan palkalla nousee hyvin nopeasti esiin kysymys työnteon kannattavuudesta, jos työmatka on pitkä ja matkakulut suuret. Myös ilmastonmuutoksen ja ihmisen oman ajankäytön ja jaksamisen kannalta on järkevä pyrkiä mahdollisimman lyhyisiin työmatkoihin.

Hoitoala ei pysty kilpailemaan palkalla, mutta sillä voi olla tarjottavanaan muita etuja. Työpaikan pysyvyys ja tukea tarjoava työyhteisö painavat monen vaakakupissa palkkaa enemmän. Siksi hoitoalalla onkin kiinnitettävä erityistä huomiota työssä viihtymiseen.

Kuntien ja ammattiopiston välinen yhteistyö on yksi tapa vastata hoitajapulaan, mutta paljon muutakin tarvitaan. Väestö ikääntyy vauhdilla ja hoidon tarve kasvaa. Työvoiman tarvetta lisää myös hoitajamitoituksen nostaminen.

Koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että hoitoala nauttii ansaitsemaansa arvostusta ja on työpaikkana vetovoimainen. Hoitotyön omakseen kokevia ihmisiä varmasti löytyy, kunhan palkkaus ja työolosuhteet ovat ainakin kohtuullisessa kunnossa.