Nopeusnäyttö Auraan asukasyhdistyksen ja kunnan yhteishankintana

0
Auran Asukasyhdistys toivoo, että siirrettävä nopeusnäyttö alentaisi ajonopeuksia. Kuva on Auran Huuskantieltä.

AURA. Auran Asukasyhdistys ry on esittänyt tekniselle lautakunnalle siirrettävän nopeusnäyttötaulun hankintaa. Perusteluina on, että nopeusnäyttötaulun on todettu hidastavan ajonopeuksia ja siten parantavan liikenneturvallisuutta. Lisäksi siirrettävän näyttötaulun avulla pystytään tutkimaan eri alueiden todellisia ajonopeuksia ja liikennemääriä.

Auran Asukasyhdistys on halukas osallistumaan nopeusnäyttötaulun paikan valintaan ja asennuksiin yhteistyössä kunnan kanssa. Ennakoidut kustannukset, noin 2 500 euroa, jakautuisivat kunnan ja asukasyhdistyksen kesken siten, että yhdistys maksaisi 1 000 euroa ja kunta 1 500 euroa.

Tekninen lautakunta on päättänyt, että tekninen toimi osallistuu nopeusnäyttötaulun hankintaan yhdistyksen esityksen mukaisesti. Näyttötaulu jää kunnan hallintaan ja omaisuudeksi. Kunnalla tulee olemaan ensisijainen oikeus päättää näyttötaulun käyttämisestä ja sijoittamisesta.

Asukasyhdistys ja Auran kunta tekivät vastaavan hankinnan 2016. Kokemukset yhteistyöstä ja nopeusnäyttötalun hyödyistä ovat hyvät.