Oripään tekninen lautakunta vaatii omistajaa siivoamaan Kortesuontien kiinteistön

0

ORIPÄÄ. Tekninen lautakunta on määrännyt, että Kortesuontien varrella oleva kiinteistö tulee siivota 30.4.2023 mennessä.

Kiinteistön siivoaminen tarkoittaa käytöstä poistettujen autojen, puujätteen sekä kaikenlaisen muun jätteen poistamista ulkoalueelta. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäviksi tai kuljetettava käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa jätteiden vastaanottoon.

Tekninen lautakunta asetti määräyksensä tehostamiseksi uhan, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Tekninen lautakunta voi määrätä teettämisuhan täytäntöön pantavaksi, ellei kyseistä kiinteistöä ole siivottu määräaikaan mennessä.