”Toiminta Juvanrahkalla ei ole ympäristölle haitallista” – Totaalipurku Oy:n yrittäjä kokee yritystään syyllistetyn perusteettomasti

0

LIETO/Tarvasjoki. Totaalipurku Oy:n toimitusjohtaja Lauri Uussaari kokee, että hänen yritystään on syyllistetty perusteettomasti Tarvasjoen Juvanrahkalla sijaitsevan kiinteistön maanrakennustöistä. Uussaaren mukaan yrityksen teettämä ympäristöriskikartoitus osoittaa, ettei yrityksen toiminta ole ympäristölle haitallista.

–Totaalipurku Oy:n tavoitteena oli edistää suomalaista kierrätystoimintaa ja vähentää rakentamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Yritys joutui kuitenkin syyttä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen hampaisiin, median riepottelemaksi ja ympäristörikostutkinnan kohteeksi, Uussaari sanoo mediatiedotteessa.

Totaalipurku teki vuonna 2020 Varsinais-Suomen ely-keskukselle MARA-ilmoituksen varastointikentän pohjarakentamisesta betonimursketta käyttäen ja aloitti työt. Myöhemmin ely-keskus vaati murskeen poistamista tontilta ja teki poliisille tutkintapyynnön ympäristörikosepäilystä. Uussaari kertoo harkinneensa betonimurskeen ajamista pois tontilta. Hän kuitenkin päätyi valittamaan ely:n päätöksestä hallinto-oikeuteen.

–Halusin ensin selviää, aiheuttaako materiaalin käyttö oikeasti ympäristön pilaantumista, Uussaari sanoo ja huomauttaa, että betonimurskeen poistamisesta syntyisi rahallisten kustannusten ohella myös hiilidioksidipäästöjä.

Uussaaren mukaan betonimurskeen käyttäminen suoalueella ei ole kiellettyä, eikä MARA-lomakkeessa kysytty alueen luontotyyppiä. Alue ei hänen mukaansa sijaitse pohjavesialueella eikä murske ole suorassa kosketuksessa pohjaveteen.

Uussaari kertoo teettäneensä Insinööritoimisto Gradientilla kiinteistöä koskevan ympäristöriskianalyysin.

–Selvityksessä todetaan yksiselitteisesti, että Totaalipurku Oy:n toistaiseksi tekemät toimenpiteet Juvanrahkan kiinteistöllä eivät aiheuta ympäristöriskejä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee kuuden kilometrin etäisyydellä kiinteistöltä, eikä lähialueella sijaitse talousvesikaivoja.

Uussaaren mukaan vesinäytteiden laatu täytti sekä pohjaveden ympäristölaatunormit että talousveden laatuvaatimukset ja suositukset.

–Ainoastaan kiinteistön sisäpuolella olevan pintaveden pH poikkesi normeista.

UUSSAARI painottaa, että Juvanrahkalle suunnitellulla noin kolmen hehtaarin kierrätyskentällä ei käsitellä myrkyllisiä tai ympäristölle haitallisia aineita, vaan esimerkiksi asbesti käsitellään purkukohteessa lain edellyttämällä tavalla.

–Jos purkuvaiheessa havaitaan vielä haitta-aineita, aines pakataan esimerkiksi suursäkkeihin ja säilytetään kierrätysasemalla lukitussa kontissa. Näin vaarallista jätettä ei varmuudella pääse ympäristöön.

Totaalipurku Oy:n toimista Juvanrahkalla herännyttä vastustusta Uussaari pitää harmillisena tilanteena.

–Yritys on kuitenkin pyrkinyt toimimaan oikein ja ympäristöä kunnioittaen. Tuntuu oudolta, että kierrätystoiminnan puolesta puhutaan kaikkialla, mutta sen toteuttamisesta tehdään niin kovin vaikeaa. Syytettynä oleminen stressaa henkilökohtaisesti paljon, ja mustaahan tämä yrityksenkin mainetta.

Liedon kaupunki ei vielä ole saanut valmiiksi lausuntoaan Totaalipurku Oy:n Avi:lle tekemästä ympäristölupahakemuksesta. Lausunto pyörähti kaupunginhallituksessa maanantaina, mutta kaupunginhallitus päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun ja palata asiaan ensi viikolla. Myös Marttilan kunnan odotetaan lausuvan asiasta. Paimion ympäristölautakunta on jo lausuntonsa antanut (AVL 4.11.). Poliisitutkinta asiasta on edennyt syyteharkintaan.