Pehmennys ei auta yhdistyksiä kattamaan Yläneen kunnantalon kustannuksia

0
Muun muassa Yläneen kunnantalolla toimiva kudontapiiri on vaarassa loppua, jos kunta päättää myydä kiinteistön. Kuva: Asko Virtanen.

PÖYTYÄ/Yläne. Yhdistysten mahdollisuudet osallistua Yläneen kunnantalon kulujen kattamiseen ovat vähäiset. Yhdistysten neuvonpidoissa mukana ollut Veikko Niittymaa (kesk.) toteaa, ettei yhdistyksillä ole kunnanhallituksen edellyttämiä summia. Kunnantalolta yhtä huonetta vuokranneen Himolan teatterin toiminnanjohtaja Heli Virtanen pitää ajatusta nykyistä korkeammasta vuokrasta mahdottomana.

Kunnanhallitus on esittänyt, että Yläneen kunnantalon kustannuksista 80 prosenttia tulisi saada katettua vuokratuloilla (AVL 18.11.). Esimerkiksi vuonna 2021 kunnantalon kulut olivat Niittymaan mukaan 21 000 euroa. Se tietäisi yhteensä 16 800 euron vuokrakustannuksia, mikä olisi esimerkiksi viidelle yhdistykselle jaettuna 280 euroa kuukaudessa.

–Osassa yhdistyksissä kitkutellaan, saadaanko edes puhelinlaskut ja postit maksettua. Torimyynnin kahvituksilla ei tuollaisia summia makseta, Niittymaa toteaa.

Teatteri maksaa kunnalle huoneen vuokrasta 100 euroa kuukaudessa. Virtasen mukaan se on koronavuosista toipuvalle teatterille maksimi. Hän huomauttaa teatterille tulevan kustannuksia myös työväentalon käytöstä.

Niittymaa kehottaa pohtimaan, voisiko kunnantalo tuoda kuntaa jotain muutakin kuin rahaa kuten hyvinvointia. Kunnantalolle voisi hänen mukaansa olla nykyistä laajempaa käyttöä, jos kunnassa olisi edes päätetty, miten rakennusta voi hyödyntää. Tällä hetkellä kunnassa ei Niittymaan mukaan ole edes tietoa, keneltä tiloja voisi kysyä käyttöön.

–Kunnalta ei olisi iso kädenojennus yhdistysten suuntaan antaa tilat käyttöön. Koko ajan puhutaan, että pitäisi olla enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Onko siis oikea tapa viedä ensimmäisenä tilat, Niittymaa kysyy ja kertoo, että talkoisiin yhdistykset olisivat valmiita, jos vastavuoroisuutta kaivataan.

Yhdistykset voisivat Niittymaan mukaan esimerkiksi huolehtia kylätaajaman siistimisestä. Kunnanhallituksen esitykselle hän ei näe perustetta, vaan laskelma on hänen mukaansa tuulesta temmattu.

ESITYKSEN 80 prosentin vuokratuloista teki kunnanhallituksessa Esko Tuuppa (kok.).

–Tietysti pitäisi saada kaikki kulut peittoon, mutta tämä oli pieni pehmennys, Tuuppa perustelee esitystä.

Ajatukseen siitä, että kunta mahdollisesti vuokraisi osan tiloista yrityksille, hän suhtautuu varauksella.

–Kunnan tehtävä ei ole vuokrata yrityksille toimitiloja omista tiloistaan, hän sanoo ja toteaa, että kunnan on pohdittava, minkälainen toiminta on tarkoituksenmukaista ja sopivaa.

Kylän elinvoiman kannalta hän kuitenkin pitäisi hyvänä, jos kunnantaloon saataisiin useampia toimijoita.

Tuuppa muistuttaa, että kunnan luopumislistalla on muitakin rakennuksia kuin Yläneen kunnantalo, muun muassa kyläkouluja. Hän huomauttaa, että Yläneellä, toisin kuin esimerkiksi Heikinsuolla, on muitakin tiloja, joissa toimintaa voi järjestää.


 

Kudontapiirin yllä loppumisuhka

Yläneen kunnantalolla toimivan kudontapiirin toiminta on Auranlaakson kansalaisopiston rehtorin Ilkka Virran mukaan vaarassa loppua, jos kunta päättää myydä kunnantalon.

–Uutta tilaa ei ole tarjottu, Virta kertoo ja pitää isona menetyksenä, jos kudontapiirin toiminta loppuu.

Virran mukaan Yläneen kudontapiiri on ollut hyvin toimiva ryhmä ja tiloja hän kehuu opiston kudontapiirien parhaimmaksi. Opiston muut kudontapiirit toimivat Kyrössä, Aurassa, Oripäässä ja Marttilassa.

Opistolla toivotaan, että Yläneen kunnantalon tilojen käytölle saadaan jatkoa. Myös kunnantalon valtuustosali olisi Virran mukaan mahdollisuuksia antava ja opisto voisi salia hyvinkin hyödyntää. Kurssien osallistujamäärät ovat Virran mukaan olleet kuitenkin Yläneellä viime vuosina pieniä, mikä on rajoittanut toimintaa.

Kunta on tähän asti antanut Yläneen kunnantalon tilat kansalaisopiston käyttöön maksutta.