Pöytyän kunnanvaltuusto antoi Yläneen kunnantalon käyttötarpeen selvitykselle lisäaikaa

0
Toimitila- ja kiinteistöstrategiaa kiiteltiin Pöytyän kunnanvaltuustossa yleisesti, mutta entisen Yläneen kunnantalon kohtalosta jouduttiin pitämään neuvottelutauko ja äänestämään.

PÖYTYÄ. Entisestä Yläneen kunnantalosta tehtävä käyttötarpeen selvitys sai kunnanvaltuustossa lisäaikaa kolme kuukautta. Vaade kiinteistön kulujen kattamisesta vuokratuloilla säilyi kunnanhallituksen esityksen mukaisena. Mikäli kiinteistön kuluista ei saada katettua 80 prosenttia vuokratuloilla, kunta myy kunnantalon.

Veikko Niittymaa (kesk.) ja Esko Tuuppa (kok.) uusivat aiemmat esityksensä kunnantalon kohtalosta. Ero kunnanhallituksen käsittelemiin esityksiin oli käyttötarveselvitykselle annettavassa ajassa. Alkuperäisissä esityksissä käyttötarpeen selvitys esitettiin tehtäväksi maaliskuun loppuun mennessä. Valtuustolle tekemissään esityksissä Niittymaa ja Tuuppa esittivät käyttötarpeen selvityksen tekemistä kesäkuun loppuun mennessä.

Niittymaan esitykseen ei sisältynyt vuokravaadetta. Tuupan esityksessä vaade 80 prosentin vuokratuloista säilyi. Äänestyksissä Tuupan esitys voitti Niittymaan esityksen äänin 24–11 ja pohjaesityksen äänin 35–0. Pohjaesitys oli Tuupan aiemman, lyhyemmän selvitysajan sisältäneen esityksen mukainen.

Niittymaan ja Tuupan esitysten välillä käydyssä äänestyksessä kokoomus ja perussuomalaiset olivat yksituumaisesti Tuupan esityksen kannalla. Keskustan ja sosiaalidemokraattien äänet jakautuivat. Tuupan esityksen kannalle kallistuivat keskustasta Soile Anttila, Antti Keskitalo, Vilja Lahti ja Marja-Liisa Virtanen ja demareista Ari Hellstén ja Satu Parkkila. Myös kristillisdemokraattien Sinikka Hutko äänesti Tuupan esityksen puolesta

Niittymaan esitystä kannattivat keskustasta Minna Kajander-Aalto, Timo Lehtovuori, Hilkka Lindgren, Marika Loponen, Sanna Mattila, Lauri Ojala ja Marianne Raiko. Niittymaan esityksen kannalla olivat myös vihreiden varavaltuutettu Kati Lyytinen, Outi Broux (sd.) ja Matti Rajala (vas.).

YLÄNEEN kunnantalon kohtalosta päätettiin osana kunnan historian ensimmäisen toimitila- ja kiinteistöstrategian hyväksyntää. Valtuutetut kokivat strategian hyväksi ja tarpeelliseksi.

Toimitila- ja kiinteistötoimikunnan puheenjohtajana strategiaa valmistelemassa ollut Vilja Lahti totesi strategian auttavan hahmottamaan kunnan kiinteistömassan suuruuden. Toimikuntaan kuuluva Niittymaa puolestaan totesi, että kiinteistöt yksiin kansiin kokoavan strategia tulee tarpeeseen.

Strategian lähtökohtana on sovittaa kiinteistöjen käyttötilanne kunnan taloudelliseen kestokykyyn. Tavoitteena on muun muassa kiinteistöjen käytön tehostaminen ja tilojen monikäyttöisyyden lisääminen. Osasta vajaakäytöllä olevista kiinteistöistä on tarkoitus luopua.