Omaishoitajien tuloihin on luvassa hienoinen korotus, kun Varha yhtenäistää kriteerit ja palkkiot

0
Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Tiina Haapanen kertoo, että suurin osa omaishoitajista on yli 70-vuotiaita naisia, jotka hoitavat puolisoaan. Omaishoitajien joukossa on myös esimerkiksi erityislapsiperheiden vanhempia.

AURANMAA. Omaishoidon järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa kunnilta Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhalle. Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Tiina Haapanen toteaa, ettei muutosta kannata hermoilla. Se tulee tapahtumaan sangen hitaasti.

– Nykyiset omaishoitosopimukset siirtyvät kunnilta sellaisenaan Varhalle, Haapanen kertoo.

Käytännön toimet käynnistyvät kolmen kuukauden–vuoden kuluessa siten, että Varhan edustajat tekevät kotikäynnin kunkin hoidettavan luo. He tekevät palvelutarpeen arvioinnin ja kartoittavat muun muassa palveluiden ja apuvälineiden tarpeen sekä tarkastavat omaishoitajan kyvyn huolehtia hoidettavasta.

Varhan edustajat päättävät arvioinnin perusteella, mihin palkkioluokkaan omaishoitaja kuuluu.

Alimmassa luokassa korvaus tulee olemaan 450 euroa kuukaudessa, toisessa luokassa 700,-, kolmannessa luokassa 950,- ja ylimmässä raskaan siirtymävaiheen luokassa 1 500,-. Viimeksi mainittua voidaan maksaa esimerkiksi saattohoitotilanteessa.

Kunnissa erilaisia käytäntöjä

Vielä hetken aikaa omaishoidossa noudatetaan kuntakohtaisia kriteerejä sekä palkkioluokkia. Laki omaishoidon tuesta määrää, että joka kunnassa on oltava vähintään kaksi omaishoidon palkkioluokkaa. Vähimmäispalkkio on 423,61,- kuukaudessa ja ylempi palkkio on 847,22,-.

Kunnat ovat halutessaan voineet määrittää useampia palkkioluokkia ja monet kunnat ovat maksaneet hieman enemmän kuin laki on edellyttänyt.

Tiina Haapasen mukaan siirtyminen Varhan piiriin korottaa omaishoitajien palkkioita Auranmaalla.

Avoin kysymys tosin on, mikä taho Varhassa vastaanottaa omaishoidon tukihakemuksia 1.1.2023 alkaen. Haapanen kertoo keskustelleensa asiasta kuntien viranhaltijoiden kanssa. He ovat kehottaneet toimittamaan tukihakemukset kuntiin vanhaan tapaan, kunnes Varha antaa toimintaohjeet.

Haapanen toivoo omaishoidon tuen saamisen helpottuvan Varhan myötä. Tähän asti kuntien viranhaltijat ovat voineet joutua ilmoittamaan tuen hakijalle, ettei kunnalla ole määrärahaa maksaa tukea uudelle hoitajalle.

Esimerkiksi Aurassa määrärahat uhkasivat loppua tänä vuonna, mutta kunnanhallitus antoi lisämäärärahan, mitä Haapanen pitää esimerkillisenä toimintana.

– Kunnat ovat myöntäneet omaishoidon tukea erilaisin perustein. Onneksi tuen arviointikriteereistä tulee nyt yhtenäisiä edes maakuntien tasolla, Haapanen sanoo.

Tukea ei peritä takaisin

Voiko palkkioluokka pudota Varhan arvion myötä?

– Se on mahdollista ja voi käydä niinkin, ettei edellytyksiä omaishoidon tuen maksamiselle enää ole. Näin voi tapahtua, jos uusien kriteerien mukainen hoitoisuusaste ei täyty, tai esimerkiksi hoitajalle on tullut muistisairaus, eikä hän kykene huolehtimaan hoidettavasta, Tiina Haapanen vastaa.

Mikäli palkkioluokka katsotaan pudonneeksi vuodenvaihteesta alkaen, omaishoitajan ei tarvitse maksaa jo saamiaan palkkioita takaisin. Jos Varha päättää nostaa palkkioluokkaa, korotus maksetaan takautuvasti.

– Kehotan tekemään oikaisuvaatimuksen päätöksessä olevan ohjeen mukaisesti, mikäli palkkioluokka putoaa ensi vuonna, eikä muutosta aiempaan hoitotilanteeseen ole tapahtunut. Autamme yhdistyksessä ilmaiseksi paitsi omaishoidon tuen hakemisessa, niin myös mahdollisissa oikaisuvaatimus- tai valitusasioissa, Haapanen evästää.

Varhan päättäjiä hän kannustaa panostamaan omaishoitoon, sillä yhden omaishoitajan työpanoksen arvioidaan säästävän noin 50 000 euroa yhteiskunnan varoja vuodessa.

Yksittäiseksi hyväksi uutiseksi Haapanen nostaa sijaishoidon asiakasmaksujen poistumisen Varhassa. Niitä on pitänyt maksaa, kun hoidettava on ollut hoidossa omaishoitajan vapaapäivänä.

Palkkioluokat

Aura: 450,- / 623,- / 1076,-

Koski: 423,61,- / 635,37,- / 847,22,- / 1245,63,-

Marttila: 498,- / 827,- / 847,22,-

Oripää: 426,61,- / 550,35,- / 847,22,-

Pöytyä: 447,- / 671,- /1185,-

Lain edellyttämät vähimmäispalkkiot: 423,61,- / 847,22,-

Varha 1.1.2023 alkaen: 450,- / 700,- / 950,- / 1500,-

Omaishoidon palkkiot ovat verotettavaa tuloa

Edit 15.12.22: Jutussa olleet Auran kunnan vanhat palkkioluokat on korjattu nykyisiksi.