Tutkimus varmisti Oripään Nallenkolon sisäilmaongelman

0
Oripään sivistysjohtaja Mika Virtanen muistelee Nallenkolona tunnetun rakennuksen olleen varhaiskasvatuksen käytössä ainakin reilut 20 vuotta.

ORIPÄÄ. Sivistysjohtaja Mika Virtasen mukaan päiväkoti Nallenkolon lapset sekä henkilökunta ovat kärsineet jonkin aikaa sisäilmaongelmaan viittaavista oireista. Keskiviikkona 21.12. Oripään kunta sai Nallenkolon sisäilmatutkimusten tulokset, joiden perusteella rakennuksessa on sisäilmaongelma ja tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Sivistyslautakunta päätti siirtää Nallenkolon toiminnan kiireellisesti nuorisotila Noseen, kunnanviraston kiinteistöön. Siirron on määrä tapahtua mahdollisimman pian joululoman jälkeen.

Nallenkolossa on parisenkymmentä 5–6-vuotiasta lasta. Mika Virtanen toteaa, että Nosen tiloja jouduttaneen muokkaamaan jonkin verran heidän tarpeisiinsa.

– Tarvitaan mahdollisesti väliseinä sekä joitakin kalusteita, hän sanoo.

Nuorisotila etsinnässä

Nallenkolon siirron on määrä olla väliaikainen.

Kiireellisyyttä ja väliaikaisuutta korostava päätösmuotoilu syntyi sivistyslautakunnassa Tiina Siivosen (vas./sit.) tekemän muutosehdotuksen myötä. Lautakunta hyväksyi sen yksimielisesti.

Kunnan vapaa-aikaohjaaja ryhtyy suunnittelemaan korvaavaa toimintaa nuorille siksi aikaa, kun nuorisotila Nose on päiväkotikäytössä.

Sivistyslautakunta hyväksyi Mika Niemisen (kesk.) tekemän muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan esimerkiksi kirjaston lisäosan soveltuvuutta korvaavaksi nuorisotilaksi selvitetään.

Mika Virtanen ei tohdi arvioida, voidaanko alkuperäistä Nallenkolon kiinteistöä käyttää tulevaisuudessa päiväkotina. Se jää teknisen toimen puntaroitavaksi.

Kaksi haki päälliköksi

Sisäilman ohella Oripään varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja asiakkaita ovat puhuttaneet henkilöstökysymykset.

Oripään varhaiskasvatuspäällikön viran toinen hakukierros on poikinut kaksi hakemusta. Mika Virtanen on luottavainen, että jompikumpi hakijoista on tuleva varhaiskasvatuspäällikkö. Aiemmalle hakukierrokselle osallistui yksi henkilö, joka veti hakemuksensa pois.

Nykyinen varhaiskasvatuspäällikkö Henri Ojala irtisanoutui virastaan 23.11. Mika Virtanen ehdotti sivistyslautakunnalle, että Ojalalle olisi myönnetty ero virastaan 24.12. alkaen. Asiaa käsiteltäessä Virtanen päätyi tekemään muutetun päätösehdotuksen, että sivistyslautakunta myöntää eron 31.12. alkaen. Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Myös Oripään varhaiskasvatuksen erityisopettaja on irtisanoutunut toimestaan. Irtisanoutuminen tapahtui 8.12. Erityisopettajan toimeen ei tullut hakemuksia tiistaina hakuajan päättymiseen mennessä. Virtasen mukaan on todennäköistä, että hakuaikaa jatketaan.

Helpotusta varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan etsitään myös ryhmäavustajasta. Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ryhmäavustajan toistaiseksi voimassa olevan toimen perustamista. Aiemmin hallitus palautti avustaja-asian lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi toivoen tarkempaa tehtävänkuvausta.