Aura kaavoittaa keidasta jokivarteen – Havainnekuvasta löytyy kahvila, savusauna ja palju

0
Kartan merkinnät: 1 näyttämö, 2 penkit ja kuntoportaat, 3 laituri, 4 kahvila ja kioski, 5 toimintatilat, 6 palju ja allas, 7 savusauna, 8 pysäköinti. Kuva: Auran kunta.

AURA. Auran kunnanhallitus hyväksyi Aurajoen rannan asemakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavan valmistellut aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu kertoo, että tavoitteena on aktivoida Auran keskustassa olevaa jokirantaa.

–Sisupuisto on lähtenyt hyvin käyntiin ja nyt toimintaa halutaan saada entistä laajemmalle alueelle, Hannu kertoo.

Keskeiseksi yksityiskohdaksi hän esittelee joen rantaa myötäilevän kävelypolun, jolle pääsee joko Sisupuistosta tai Asematien kohdalle suunnitellulta pysäköintialueelta.

Asemakaavamuutoksesta tehtyyn havainnekuvaan on luonnosteltu kioski, kahvila, toimintatiloja, palju sekä allas, savusauna ja laitureita.

– Rakennukset ovat suhteellisen pienikokoisia ja kevytrakenteisia. Ne eivät suoranaisesti liity Sisupuistoon, mutta niissä tapahtuva toiminta voisi olla samanluonteista kuin on Sisupuistossa, Hannu tarkentaa.

Hän muistuttaa, ettei kaava ole rakennustapaohje, joten nyt julkaistu havainnekuvakin on vain ehdotus mahdollisesta toteutuksesta.

Alue aiotaan vuokrata

Auran kunnanjohtaja Terhi Källin mukaan kunta aikoo vuokrata jokivarresta kaavoitettavan alueen yksityisen toimijan hoidettavaksi.

– Mitään ei ole tässä vaiheessa sovittu, mutta uskomme alueen kiinnostavan. Elinvoiman kannalta virkistysalue olisi kaivattu lisä Auran palvelutarjontaan, Källi sanoo.

Viime vuonna toteutetussa Aurajoen virkistyskäyttöä koskeneessa kuntalaiskyselyssä ylivoimaisesti eniten toivottiin uimapaikkaa Auraan. Kunnan alueella ei ole virallista uimapaikkaa ja vaikka Savojärven rannalla oleva Koivuniemi on pidetty, sinne on keskustasta ja kirkolta melko pitkä matka.

– Nyt kaavoitettava alue on suhteellisen pieni, joten mitään JukuParkkia tai Serenaa siihen ei saa, eikä ole tarkoituskaan, Källi linjaa.

Asukkaat pelkäävät häiriöitä

ELY-keskus sekä Turun museokeskus toteavat lausunnoissaan rannan kehittämisen olevan mahdollista, kunhan kulttuurimaiseman arvo otetaan huomioon. Olli-Pekka Hannun mukaan rakentamista tullaan mitä todennäköisimmin ohjaamaan siten, että lopputulos muodostaa siistin kokonaisuuden.

Läheisten kerrostalojen asukkaat ovat huolissaan mahdollisesta häiriökäyttäytymisen lisääntymisestä heidän kotikulmillaan sekä siitä, että talojen pihoja saatettaisiin käyttää läpikulkuun.

Hannu sanoo ymmärtävänsä huolen. Asukkaiden kannalta muutos on merkittävä, kun suoja-alue muuttuu julkisen toiminnan vyöhykkeeksi.

– Mikäli muutoksesta koituu häiriötä, siihen täytyy puuttua. Kunnan näkökulmasta on kuitenkin luonnollista, että keskusta-alueen rantoja pyritään hyödyntämään entistä aktiivisemmin, Hannu selittää.

Seuraavaksi asemakaavan muutoksen ehdotus on esillä kuukauden päivät, jolloin kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus jättää siitä lausuntoja ja muistutuksia. Tämän jälkeen viranhaltijat käsittelevät saatuja palautteita ja lopulta kaava päätyy kunnanhallitukseen sekä -valtuustoon, minkä jälkeen on vielä kuukauden valitusaika. Hannu laskee, että kaava voi tulla voimaan aikaisintaan ensi kesänä.

Auran kunta aikoo kutsua läheisten taloyhtiöiden edustajia tapaamiseen, jossa on tarkoitus käydä suunnitelmia läpi. Lisäksi kunnan edustajat tulevat keskustelemaan entisen nahkatehtaan omistajan kanssa tehdasalueen siistimisestä ja osuuspankin kanssa ranta-alueen käytöstä sekä sen palveluista.