Elinvoima on itsestä kiinni

0

Vanha Leader-kausi päättyi vuodenvaihteessa ja uusi vuoteen 2027 ulottuva kausi alkoi. Leader-rahasta puhutaan usein harhaanjohtavasti EU-rahana, vaikka valtion rahoitusosuus on melkein yhtä suuri ja kuntienkin merkittävä.

Hankkeita on ollut hyvin monenlaisia, mutta niitä yhdistää yksi piirre: aktiivisten kuntalaisten joukko. Suurikin hanke voi olla jopa yhden aktiivisen ja innostavan henkilön ja häntä tukevien aktiivien varassa. Leader-raha on byrokraattista, mutta byrokratian viidakossa suunnistamiseen on saatavissa tukea.

Leader-rahojen perusajatus on hyvä. Tuetaan rahallisesti sellaisia hankkeita, joiden takana on elinvoimaa. Parhaimmillaan aikaansaannokset ovat konkreettisia ja pitkäkestoisia. Jos rakennetaan urheilutalo, se edesauttaa maaseudun elinvoimaa jopa vuosikymmeniä.

Sopii toivoa, että tukirahaa on alkaneella kaudella jaossa vähintäänkin saman verran kuin päättyneellä kaudella. Elinvoimaa tukevia hankkeita todella tarvitaan, sillä maaseutumaisen elämänmuodon yllä leijuu myös kosolti pilviä. Väki vähenee ja vanhenee, liikkuminen kallistuu, työpaikat karkaavat keskuksiin.

Suuren kysymysmerkin muodostaa vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut hyvinvointialue. Syksyllä selvinnee, kuinka monta nykyisin toimivaa terveyskeskusta hiljenee. Todennäköisesti useampia. Tärkeä kysymys onkin, millä keinoilla palvelut jatkossa tuodaan ihmisten lähelle. Joka tapauksessa on hyvä pitää mielessä, että tulevaisuus ei tapahdu, tulevaisuus tehdään.