Kyrön sahan purku-urakka käynnistyy – Jäljelle jää kolme hallia

0
Sahan alue on hallinnut Kyrön maisemaa vuodesta 1875.

PÖYTYÄ / Kyrö. VS Purku Oy aikoo käynnistää tulevana torstaina Kyrön sahan rakenteiden purkutyöt. Pöytyän johtava rakennustarkastaja Aki Vuorinen kuvailee urakkaa mittavaksi. Lakkautetun sahan alue tulee olemaan sen jäljiltä laaja kenttä, jolla seisoo kolme varastohallia.

Vuorinen toteaa, ettei alkuperäisten luontoarvojen mukaista ennallistamissuunnitelmaa edellytetä, koska kyseessä on kaava-alueelle kuuluva vanha teollisuustontti.

Niin sahan rakennuksista kuin myös maaperästä on tehty haitta-ainetutkimukset. Niiden perusteella molemmissa on jonkin verran haitallisiksi luokiteltuja aineita. Kosken kunnan vs. ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelän mukaan haitta-ainearvot ovat pieniä.

Luvassa meluvalleja

Vaarallisia materiaaleja sisältävät sahan rakenteet puretaan haitta-ainepurkuna ja myös maaperän vaatimat puhdistustoimet tehdään nyt alkavassa urakassa. Haitta-aineita sisältävät rakenteet sekä haitalliset maamassat kuljetaan toimijoille, joilla on niiden käsittelyyn vaadittavat oikeudet.

Purku-urakoitsija aikoo rakentaa sahan tontille mahdollisuuksien mukaan tilapäisiä meluvalleja. Ne hillitsevät betonin rammeroinnista eli pilkkomisesta syntyvän melun kulkeutumista läheisille omakotialueille. Vallit rakennetaan todennäköisesti joko maa-aineksista tai työmaalta saatavista betonilohkareista.

Helinä Mäkelä luonnehtii purku-urakoitsijan ennalta ilmoittamia meluarvoja hyvin maltillisiksi, mutta purkuäänistä voi silti olla häiriötä. Lisäksi työmaalta nousee pölyä, jota urakoitsija pyrkii torjumaan.

Kiinteistön omistava Metsä Group on luvannut toimittaa lähiviikkoina Pöytyän rakennusvalvontaan alueen käyttösuunnitelman, jossa esitetään tarkasti purkutyön aikaiset toiminnot.

Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo, ettei Metsä Groupilla ole suunnitelmia alueen jatkokäytölle.

Asukkailta hiljainen hyväksyntä

Haitta-ainepitoisuudeltaan vaarattomaksi todettu betonimurska tullaan levittämään sahan tontille sopiviin kohtiin. Puu- sekä metallirakenteita aiotaan kuljettaa jatkokäsiteltäviksi sitä mukaa kuin urakka etenee.

– Purkutyön aikainen rekkaliikenne ei todennäköisesti tule olemaan sen vilkkaampaa, kuin se oli sahan toiminnan aikaan, Aki Vuorinen sanoo.

Kyrön asukkaat ja lähiseudun toimijat eivät jättäneet purku-urakan kuulemisvaiheessa lausuntoja tai kommentteja. Vuorinen kertoo muutamien asukkaiden käyneen hänen luonaan kysymässä urakan yksityiskohtia, mutta vastustusta hanketta kohtaan ei ole ilmennyt.

Sahan rakenteita puretaan arkisin kello 7–18. Urakan on määrä päättyä puolen vuoden päästä, tiistaina 25.7. Purkutyöt maksaa Metsä Group.

Vs. ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelän toiveena on, että alue pysyisi jatkossakin aidattuna, jottei sinne tulisi hylättyjä romuja tai muuta luvatonta toimintaa.