Enemmän hyteä kuin sotea – Merja Männikkö vie Varhaan kokemusta ennalta ehkäisevästä työstä

0
Varhan hyte-yksikön asiantuntijaksi siirtynyt Merja Männikkö työskentelee nykyisin pääosin etänä kotoa käsin, mutta iloitsee saaneensa hytessä tiimin ympärilleen.

PÖYTYÄ/Kyrö. Pöytyällä 25 vuotta terveyden edistämisen uraauurtavaa työtä tehnyt Merja Männikkö on siirtynyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön asiantuntijaksi. Tämä tarkoittaa, että monille tutuksi tullutta Männikköä ei enää nähdä asiakastyössä.

Asiakkaat ovat olleet Männikölle tärkeitä ja rakkaita, joten työtehtävien muutokseen liittyy haikeutta. Männikkö kuitenkin myös puhkuu iloa ja intoa uudesta työstään, jossa hän pääsee luomaan uutta ja suunnittelemaan hyte-palveluja koko Varhan alueelle. Hänen unelmissaan siintää hyvinvointialue, jossa olisi enemmän hyteä kuin sotea.

–Kun ihmiset pääsisivät ennalta ehkäisevien palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhdeltä luukulta, korjaavia sosiaali- ja terveyspalveluja vapautuisi niitä oikeasti tarvitseville, Männikkö sanoo.

Esimerkiksi neuvoloiden palveluja hän kohdentaisi nykyistä räätälöidymmin ja yksilöllisemmin perheiden tarpeet huomioiden.

Männikön aloittaessa terveyden edistämisen yhdyshenkilönä vastaavanlaista tehtävää ei ollut muualla, vaan Pöytyä oli ennalta ehkäisevän työn edelläkävijä. Vuodesta 2 015 alkaen Männikkö oli myös pienten kuntien edustaja Varhan hyte-yksikön valmisteluissa.

MÄNNIKÖN mukaan Varhan hyte-yksikköön oli tarkoitus rekrytoida noin 20 henkeä. Yksikkö muodostettiin sisäisillä siirroilla ja siellä työskentelee nyt 17 asiantuntijaa ja kaksi päällikköä sekä hankkeissa mukana oleva henkilöstö. Männikkö näki työuransa kannalta ainutlaatuisen mahdollisuuden, kun hänet pyydettiin yksikön asiantuntijaksi.

–Oli mahtavaa lähteä ja heittäytyä uuteen tehtävään, kun tiesi olevansa haluttu, Männikkö iloitsee.

Terveyden edistämisen yhdyshenkilönä Männikön työhön sisältyi monenlaista nuorten päihdekasvatuksesta ikäihmisten terveystarkastuksiin. Asiantuntijana hän saa keskittyä aikuisväestön elintapaohjauksen, kuttuurihyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen suunnitteluun.

–Tarkoitus on saada toimivat ja vaikuttavat käytännöt käyttöön yleisesti koko Varsinais-Suomessa. Meidän tehtävä on myös varmistaa, että asiakas ohjautuu oikeiden palveluiden piiriin.

Asiakasohjaukseen ollaan luomassa palvelutarjotinta, jonka avulla muualta tulevat työntekijätkin pystyvät löytämään asiakkaan tarvitsemat palvelut ja yhteistyötahot. Männikkö toteaa, että tietoa on paljon mutta haasteena se, miten tieto löydetään.

Kunnissakin kaivataan tällä hetkellä tietoa, miten palvelut tulevaisuudessa järjestetään. Männikkö toteaa muutoksen pelottavan monia, mutta näkee itse muutoksessa mahdollisuuden. Esimerkiksi ikäihmisten hyte-palvelut tulevat Männikön mukaan uudistumaan positiivisella tavalla.

–Tulee ikäneuvola, jota on kaivattu, hän kertoo.

Ikäihmisten terveystarkastukset säilyvät ja jatkuvat, kunhan saadaan aikaan päätös, minkä ikäisille tarkastukset tehdään.

Toistaiseksi kaikki entiset hyte-palvelut toimivat Männikön mukaan totuttuun tapaan, joskin hänen töitään on jaettu eri henkilöille.