Juvanrahkan kierrätysaseman ympäristölupahakemus etenemässä lupaharkintavaiheeseen

0

LIETO/Tarvasjoki. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut Totaalipurku Oy:n vastineen Juvanrahkaa koskevaan ympäristölupahakemukseensa jätettyihin lausuntoihin. Mikäli viranomainen katsoo, että kaikki tarpeellinen tieto on nyt saatu, asiassa voidaan siirtyä varsinaiseen lupaharkintavaiheeseen Lupaharkintavaiheessa tutkitaan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja sen lopuksi annetaan asiasta päätös.

Totaalipurku Oy:n Tarvasjoen Juvanrahkalle suunnittelema kierrätysasema on herättänyt Tarvasjoella huolta ja vastustusta. Kierrätysasemalla on tarkoitus käsitellä betoni- ja tiilijätettä, puujätettä, sekalaista rakennus- ja purkujätettä, metalleja sekä asvalttijätettä ja säilyttää asbestijätettä. Alueelle on jo tuotu betonijätettä mara-asetuksen nojalla.

Insinööritoimisto Gradientti Oy:n laatimassa vastineessa toiminnanharjoittaja kiistää Heinojan ja Paimionjoen pilaantumisriskin ja sanoo, että sen tiedossa olevien mittaustulosten mukaan ojavedet olisivat tutkittujen parametrien osalta juomakelpoisia.

Ympäristölupahakemuksen jättämisen jälkeen toiminnanharjoittaja on täsmentänyt vastaanotettavien jätteiden määrää. Muita materiaaleja suurempi betoni- ja tiilijätteen varastomäärä on toiminnanharjoittajan mukaan tarpeen, jotta uusiokäyttö saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti. Betoni- ja tiilijätettä on hakemuksen mukaan tarkoitus vastaanottaa 60 000 tonnia vuodessa.

Lausunnoissa otettiin kantaa myös toiminnanharjoittajan suunnittelemiin maavalleihin. Vastineen mukaan maavallin materiaalien päätymisestä ympärysojaan ei ole vaaraa. Maavallit on tarkoitus rakentaa kerroksittain tiivistäen ja peittäen alueelta kuoritulla pintamaalla. Peitetyn vallin annetaan kasvittua luontaisesti.

Lausunnoissa esitettyä käsittelykentän päällystämistä toiminnanharjoittaja ei pidä järkevänä, sillä murskaus ja kauhaus aiheuttaa kulutusta, joka voi johtaa siihen, että valmiiseen betonimurskaan päätyy sinne kuulumattomia kestopäällysteen palasia.

Alueelle johtavan tien kantavuuden osalta Totaalipurku Oy vetoaa Liedon kaupungin kaavoitustoimen lausuntoon, jossa todetaan tien soveltuvan raskaaseen liikennöintiin.

Auranmaan Viikkolehti on uutisoinut Juvanrahkan tilanteesta syksystä 2 021 alkaen. Ympäristölupahakemukseen jätetyistä lausunnoista on uutisoitu muun muassa 2.12.2022.