Kompostit pitää ilmoittaa rekisteriin

0
Kaikki sellaiset kompostit, joissa kompostoidaan ruuantähteitä, pitää ilmoittaa rekisteriin. Kuva: AVL:n arkisto / Tuomas Honkasalo

AURANMAA. Kaikki käytössä olevat kompostit, joissa kompostoidaan ruuantähteitä, pitää ilmoittaa kompostirekisteriin. Jäteasetuksen mukaan rekisteröinti olisi pitänyt tehdä jo vuodenvaihteeseen mennessä, mutta suurin osa kompostin käyttäjistä ei ole ilmoitusta tehnyt. Ilmoituksia otetaan kuitenkin vastaan edelleen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä vakituista että vapaa-ajan asumista.

Biojätteen lajittelu sinänsä on edelleen vapaaehtoista, joten jos kompostoria ei ole, ei ilmoitustakaan tarvitse tehdä.

Jos käytössä on monen kiinteistön käyttämä yhteiskompostori, siitä tehdään vain yksi ilmoitus, jossa ovat tiedot jokaisesta kompostoria käyttävästä kiinteistöstä. Jos kyseessä on taloyhtiön kompostori, tehdään vain yksi ilmoitus.

–Taajamassa biojätteen keräys tai kompostointi on pakollista, kun asuntoja taloyhtiössä on vähintään viisi, kertoo Kosken vs. ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta oli saanut helmikuun alkuun mennessä noin 11 000 kompostointi-ilmoitusta varsinaissuomalaisilta biojätteen kompostoijilta. Lautakunnan toimialueella on yli 100 000 pientaloa, joten paljon ilmoituksia vielä uupuu, vaikka siitä ei tietoa olekaan, kuinka moni pientaloasukas kompostoi.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kompostoi pelkkiä puutarhajätteitä eli lehtikompostorista. Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien ja niiden osien kompostointi on kielletty.

Säästöä kompostoimalla

Kompostoimalla on mahdollista harventaa polttokelpoisen jätteen- eli sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysväliä ja siten säästää jätehuoltokustannuksissa.

–Lounais-Suomen jätehuollon alueella polttokelpoinen jäte- eli sekalainen yhdyskuntajäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran neljässä viikossa, mutta kompostoimalla ja ilmoittamalla siitä jätekuljetusta hoitavalle taholle väli voi olla jopa kaksitoista viikkoa sekä taajamassa että haja-asutusalueella läpi vuoden, kertoo Kosken vs. ympäristönsuojelutarkastaja Helinä Mäkelä.

Loimi-Hämeen jätehuollon alueella sekalainen yhdyskuntajäteastia on taajamassa tyhjennettävä kesällä kahden viikon välein, talvella neljän viikon välein, haja-asutusalueella neljän viikon välein läpi vuoden. Biojätteen erilliskeräyksellä tai kompostoinnilla sen pystyy pidentämään jopa kahteentoista viikkoon. Tämä vaatii kompostointi-ilmoitusta ja tyhjennysvälin pidentämisestä tulee tehdä Forssan kaupungin jätelautakunnalle kirjallinen hakemus.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueeseen kuuluvat muun muassa Aura, Lieto, Marttila ja Pöytyä. Koski ja Oripää kuuluvat Loimi-Hämeen jätehuollon eli Forssan kaupungin jätelautakunnan alueeseen. Käytännöt esimerkiksi tyhjennysväleistä ja jätekuljetuksien keskeytyksistä vaihtelevat niiden välillä jonkin verran. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää vakituisessakin asunnossa määräajaksi sen ollessa käyttämättömänä. Ilmoittamiskäytännöt löytyvät oman alueen jätehuoltomääräyksistä.

Vesi ei pala

Polttokelpoinen jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa, jossa siitä saadaan sähköä ja lämpöä. Mitä vähemmän sekajätteessä on kompostiin kelpaavaa jätettä, sitä paremmin se palaa.

–Sekajätteen joukossa oleva biojäte nostaa sen vesipitoisuutta ja siten vähentää lämpöarvoa, Mäkelä muistuttaa.

Kannustamalla ihmisiä rekisteröimään kompostinsa ennakoidaan myös sitä, että jo pitkään suunniteltu jätteenkeräyksen keskittäminen jossain vaiheessa toteutuu. Rekisterin avulla voidaan myös laskea, mikä on maan kierrätysaste. Kompostoinnin seuraaminen liittyy Euroopan unionin jätesäädöspakettiin, jonka tavoitteena on nostaa kierrätysastetta ja vähentää jätteen määrää EU:n alueella.

Komposti-ilmoituksen tekeminen onnistuu helpoimmin netissä menemällä asuinkunnasta riippuen joko Loimi-Hämeen jätehuollon https://lhj.fi/omakotitalot-ja-vapaa-ajanasunnot/biojate/kompostointi/ tai Lounais-Suomen jätehuollon kotisivuille https://www.lsjh.fi/fi/asiointi/sahkoinen-asiointi/.

–Jos ilmoitusta ei halua tehdä sähköisesti, sen voi tehdä myös lomakkeella, jonka voi tulostaa itse jätehuollon sivuilta tai Lounais-Suomen jätehuollon alueella pyytää esimerkiksi kunnanvirastosta tai ympäristönsuojelusta, Mäkelä kertoo.