Varhaiskasvatuksen henkilöstö toivoo toimivia tiloja ja tiedottamista – Oripäälle arvosana 7+ työnantajana

0

ORIPÄÄ. Oripään kunta saa varhaiskasvatuksen henkilöstöltä työnantajana arvosanan 7+. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehdyssä kyselyssä henkilöstö näkee parannettavaa etenkin mahdollisuuksissa vaikuttaa omaan työhönsä sekä tiedottamisessa. Myös uusia tai nykyistä toimivampia tiloja toivotaan.

Oripään varhaiskasvatuksen tilanne on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua ja jopa kuohuntaa. Keskustelua herätti erityisesti varhaiskasvatuspäällikön työkuorma ja irtisanoutuminen. Oripäässä on myös jouduttu järjestämään varhaiskasvatukselle väistötiloja ja pohtimaan tilajärjestelyjä.

Tilanteesta huolestunut kunnanhallitus pyysi sivistyslautakunnalta selvitystä asiaan, minkä johdosta sivistysjohtaja laati ja toteutti varhaiskasvatuksen henkilöstölle kyselyn tammikuussa. Kyselyn vastausprosentti oli 82 (12 kpl).

Kyselyssä nousi esiin, että työkavereiden kanssa viihdytään ja että asioiden koetaan sujuvan varhaiskasvatuspäällikön kanssa. Henkilöstö kokee hoitavansa työnsä hyvin, mutta henkilöstön vaihtuvuus ja sijaisten suuri määrä laskevat varhaiskasvatuspalvelujen kouluarvosanaa.

Osa pitää työtä kuormittavana ja uuvuttavana sekä kokee arvostuksen puutetta. Tieto työvuorolistoista tulee myös osan mielestä liian myöhään.

Ensimmäisenä muutettavana asiana Oripään varhaiskasvatuksen henkilöstö pitää tilojen toimiviksi muuttamista tai uuden varhaiskasvatusyksikön rakentamista.