Jätehuollosta yritetään jälleen vääntää päätöstä

0
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella on pitkään väännetty kättä jätteenkuljetuksen järjestäjästä. Kuntalaisilla ja jätehuollossa toimivilla on nyt tilaisuus lausua asiasta mielipiteensä. Kuljetus ja jätehuolto Mäkiön Juuso Eskelinen ja Sami Pusala olivat keräyskierroksella torstaiaamulla Marttilassa. Kuva: Simo Päivärinta.

AURANMAA. Jo useamman vuoden jatkuneeseen ”jätevääntöön” pyritään jälleen löytämään ratkaisu, joka kelpaisi myös hallinto-oikeudelle. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on toistuvasti tehnyt päätöksiä, joiden mukaan kiinteistöjen haltijat vastaavat jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Toistuvasti päätöksistä on myös valitettu ja asiaa on puitu sekä Turun hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Jätehuoltolautakunnan viimeisin päätös on maaliskuulta 2 021. Lautakunta päätti, että Auran, Marttilan, Pöytyän, Liedon, Kaarinan, Paimion, Kanta-Paraisten, Kanta-Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueilla kiinteiden jätteiden kuljetuksessa pysytään nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Päätöksestä valitti Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri sekä kolme yksityishenkilöä. Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin valituksessa muun muassa pidettiin kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta kokonaislogistisesti tehottomampana ja ympäristövaikutusten kannalta haitallisempana kuin kunnan järjestämää kuljetusta. Valituksissa myös katsottiin, ettei päätöstä ole tehty jätelain mukaisesti eivätkä tehdyt selvitykset ole riittäviä.

Turun hallinto-oikeus päätti viime vuoden kesäkuussa kumota jätehuoltolautakunnan tekemän päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Käsittely on nyt edennyt vaiheeseen, jossa kuntalaisilla ja jätehuollossa toimivilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 19.4.​ Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

VUOSIKAUSIEN väännön jälkeen jätehuoltolautakunnalla on painetta tehdä päätös kuntien järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä. Edelliselläkin kerralla jätehuoltolautakunnassa käytiin asiasta tiukka äänestys. Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen ei halua tässä vaiheessa ennakoida lautakunnan tulevaa päätöstä, mutta kertoo, että päätös pyritään saamaan aikaan ennen kesälomia.

–Näistä on perinteisesti tullut paljon palautetta, Suhonen sanoo arvioiden, että asian käsittelyssä saattaa mennä aikaa.

Mikäli lautakunta päättäisi kuntien järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisestä, siihen siirryttäisiin Suhosen mukaan aikaisintaan kolmen vuoden siirtymävaiheen jälkeen.

Kuntien järjestämän jätteenkuljetuksen on pelätty karsivan alan yrityksiä ja kilpailun vähetessä nostavan hintoja. Suhonen kertoo lakiin tulleen kilpailutusmääräyksiin muutoksia, jotka kaventavat isojen toimijoiden kilpailuetua.

–Kilpailutus on tehtävä niin, että kaiken kokoisilla toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen, Suhonen sanoo.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toiminta-alueeseen kuuluu kaikkiaan 18 kuntaa. Näistä 11 kunnassa jätteenkuljetuksen järjestämisestä huolehtii kiinteistön haltija ja kahdeksassa kunta. Paraisilla ja Ruskolla on käytössä molemmat tavat järjestää jätehuolto. Lautakunnan toiminta-alueeseen muita myöhemmin liittyneen Uudenkaupungin osalta tehdään erillinen päätös jätteenkuljetuksen järjestämistavasta.

Lausunto jätteiden kuljetuksesta tulee toimittaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle osoitteeseen PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi. Lausunto tulee otsikoida ”Mielipide jätteenkuljetusjärjestelmästä”.