Oripäässä selvitetään varhaiskasvatuksen järjestämistapoja

0
Oripäässä pohditaan varhaiskasvatuksen järjestämisen toimintatapoja. Iines Vuorinen pelasi tettiläisten Joni Toivosen ja Joona Pajun kanssa muistipeliä Kultasiivessä.

ORIPÄÄ. Oripäässä ryhdytään laatimaan selvitystä varhaiskasvatuksen järjestämisen toimintatavoista. Varhaiskasvatuksen päällikkö Tanja Yrttiaho on tyytyväinen, että kissa on nostettu pöydälle.

–Varhaiskasvatuksen henkilöstössä on ollut hirveä vaihtuvuus. Se että selvitetään, mikä mättää, on positiivinen asia, Yrttiaho sanoo ja toteaa edeltäjiensä tehneen ison työn selvitystyön käynnistämiseksi.

Kunnanhallitus on pyytänyt sivistyslautakuntaa ottamaan vetovastuun varhaiskasvatuksen tavoitesuunnitelman laatimisesta. Yhteinen tavoitekatsaus on tarkoitus laatia yhteistyössä teknisen ja hyvinvointilautakunnan kanssa vanhempainyhdistyksen ja vanhempien näkökulmia kysyen.

ORIPÄÄSSÄ on jouduttu nopealla aikataululla etsimään varhaiskasvatukselle väistötiloja ja toimitilat ovat hajallaan eri tiloissa. Lisäksi päiväkotien henkilöstörakennetta on muutettava vuoteen 2030 mennessä. Tällöin päiväkodin henkilöstön mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma aiotaan ulottaa kolmen, seitsemän ja kymmenen vuoden päähän. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa lasten määrä nyt ja tulevaisuudessa sekä se, miten palveluja toteutetaan ja mitkä ovat kustannukset.

Tavoitekartoitukseen halutaan selvitystä myös kotihoidontuen kuntalisän hyödyistä ja siitä, tulisiko kuntaan palauttaa perhepäivähoito. Samalla halutaan otettavan kantaa yksityisen päiväkodin mahdollisuuteen toimia Oripäässä.

Kartoituksen tekemisen jälkeen päätetään, mihin ja miten kunnassa satsataan ja millaisia vaihtoehtoja lapsiperheille tarjotaan.


Varhaiskasvatukseen lisää resursseja yhdistelmätoimi eriyttämällä

Varhaiskasvatuksen järjestämistä koskien Oripään kunnanhallitus teki sivistyslautakunnan esityksen mukaisia päätöksiä vakanssimuutoksista.

Kunta lakkauttaa 31.7.2023 varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhdistelmätoimen, johon on kuulunut esikouluopettajan ja varhaiskasvatuksen päällikön varahenkilön tehtävät. Tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimet 1.8.2023 alkaen. Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen kuuluu ensisijaisesti esikouluopettajan tehtävät sekä täydentävän varhaiskasvatuksen ryhmissä toimimista ja vaka-päällikön varahenkilönä toimiminen.

Muutoksen syynä on, että lakkautettavaan toimeen on ollut vaikea löytää muodollisesti pätevää työntekijää. Käytännössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan työaika on kulunut pitkälti esiopettajuudessa ja täydentävän varhaiskasvatuksen ryhmissä toimimisessa, eikä erityisopetukseen ole jäänyt aikaa.

Esikouluopettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävien eriyttämisen uskotaan antavan erityisopettajalle mahdollisuuden panostaa erityisopetuksen lisäksi erilaisten ryhmien ohjaamiseen. Niitä ovat esimerkiksi S2-ryhmä maahanmuuttajien suomen kielen parantamiseksi sekä tunteiden säätelyyn ja kaveritaitojen kehittämiseen tähtäävä Maltti-ryhmä.