Varhan mukaan omaishoitajan palkkion pudotus oli vahinko, mutta Virtasten pelkoa selitys ei vähentänyt

0
Mari Virtanen on poikansa Väinön omaishoitaja.

PÖYTYÄ, Kyrö. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan vammaispalvelujen johtaja Sari Hietalan mukaan Varhalla on ohjeistus, jonka mukaan omaishoitajan tukea ei pienennetä, ellei uutta sopimusta ole tehty.

Auranmaan Viikkolehti julkaisi 24.2. jutun vaikeavammaista poikaansa hoitavasta kyröläisestä Mari Virtasesta , jonka saama tuki oli pudotettu vuodenvaihteessa 1 185 eurosta 950 euroon ilman asianmukaista hallintopäätöstä.

Varhan vammaispalveluja johtava Hietala kertoo omaishoitajien Oima-järjestelmän käyttöönotossa olleen ongelmia. Järjestelmässä on ollut taustatietona Varhan palkkiosummat. Ne ovat joissakin tapauksissa livahtaneet vanhojen, voimassaolevien sopimussummien tilalle.

Kyseessä on Hietalan mukaan virhe, joka on korjattava käsin. Hän kehottaa palkkion yhtäkkistä pienenemistä kummastelevia omaishoitajia ottamaan yhteyttä omaan sosiaalityöntekijään ja pyytämään korjausta. Mikäli asia ei etene hänen kauttaan, omaishoitajat voivat ottaa yhteyttä alueensa vammaispalvelupäällikköön.

– Asia on tiedossa ja asiakkaisiin ollaan yhteydessä myös meiltä päin, Hietala sanoo.

Kotikäynti tulossa

Viikkolehti tiedusteli palkkionkorjausmahdollisuutta Virtasten sosiaalityöntekijältä, joka ei kommentoinut asiaa. Samana päivänä sosiaalityötekijä soitti Mari Virtaselle.

– Työntekijä sanoi, että kotikäynti tulee sopia mahdollisimman nopeasti, että saadaan uusi sopimus, jossa tuki laskee 950 euroon, Virtanen kertoo puhelusta.

Hän sai keskustelusta kuvan, että tuen laskeminen on jo nyt selvä asia ja perheen tilannetta kartoittava kotikäynti sekä sopimuksen uusiminen ovat pelkkiä muodollisuuksia. Tällainen marssijärjestys tuntuu Virtasesta väärältä.

Loimaan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja Tiina Haapanen muistuttaa, että omaishoidon tuesta annettu laki perustuu tapauskohtaiselle harkinnalle. Varhan kriteeristö, joka rajaa korkeimman mahdollisen palkkioluokan vain saattohoito- tai raskaan siirtymävaiheen tilanteisiin, rajoittaa hänen mielestään merkittävästi tätä harkintavallan käyttöä.

Näin ei Haapasen mukaan tulisi olla, eikä kriteeristö saa olla keino leikata Varhan menoja. Aluehallitus on luvannut kehittää omaishoidon tukea siten, että omaishoidon palkkiotasoja arvioidaan suhteessa omaishoidon vetovoimaan. Tämä tavoite koskee jo vuotta 2024. Haapanen katsoo, että kriteeristön uudelleentarkastelu on tavoitteen saavuttamiseksi välttämätöntä.