Velkaantuminen kuriin ja perusammateille kunnianpalautus – Olli-Pekka Aalto luottaa keskustan loppukiriin

0
Olli-Pekka Aalto on toista kertaa ehdolla eduskuntaan.

MARTTILA. Gallupit povaavat keskustalle tappiota kevään eduskuntavaaleissa, mutta toista kertaa ehdolle asettunut marttilalainen Olli-Pekka Aalto luottaa gallupeja parempaan vaalitulokseen.

–Me olemme loppukiriporukkaa. Mitä lähemmäs vaaleja tullaan, vauhti vain paranee. Voimme vielä yllättääkin, Aalto sanoo.

Toisaalta hän myös tiedostaa puolueensa tilanteen ja on realistinen esimerkiksi odotuksissaan oman äänisaaliinsa suhteen. Viime vaaleissa Aalto sai 530 ääntä. Mikäli näissä vaaleissa päästään samaan määrään, hän on tyytyväinen.

Keskustan heikon kannatuksen taustalla Aalto näkee monia syitä.

–Tuskin on yhtä yksittäistä syytä, vaan se on monien asioiden summaa. Ja tietysti hallitusvastuu painaa, hän miettii todeten, että puolue on myös joutunut tekemään jäsenistölle hankalia päätöksiä.

Esimerkiksi liikennepolitiikkaa olisi Aallon mukaan voitu tehdä toisin, mutta hän myös muistuttaa liikenne- ja viestintäministeriön olleen sosiaalidemokraattien johdossa. Liikenneasioissa pitäisi Aallon mukaan keskittyä ensin perustienpitoon ja sitten vasta alkaa miettiä tunnin junia ja lähijunaliikennettä. Hän tosin myöntää, että kanta voisi olla toinen, jos Marttilassa olisi raiteet.

VIIME VAALEISSA Aallon teemoina olivat koko maan tasainen kehittäminen, kannattava maatalous ja hajautettu energiantuotanto. Näiden vaalien keskeisimmäksi teemaksi on noussut talous.

–Siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, että velkaantuminen saataisiin katkaistua, Aalto sanoo.

Talous täytyy Aallon mukaan pitää kunnossa, jos halutaan taata julkiset palvelut. Nykyisestä palvelutasosta on hänen mukaansa mahdollista pitää kiinni, mutta uusiin yhteiskunnan tukiin ei hänen mielestään ole varaa.

–Pitää jättää ihmisille myös vastuuta omasta elämästä.

Tulevalla vaalikaudella Aalto turvautuisi mieluummin menojen leikkauksiin kuin veronkorotuksiin tai lisälainan ottoon. Hän muistuttaa, että velka korkoineen tulee joka tapauksessa maksettavaksi.

–Veronkorotuksiin ei kauheasti ole varaa, jos halutaan pitää kannustavaa ilmapiiriä.

Tulopohjan kasvattamisessa Aalto katsoo yritysten suuntaan. Yritysten ongelma on Aallon mukaan tällä hetkellä työvoimansaannissa. Ratkaisua hän etsisi automatisoinnista ja työperäisestä maahanmuutosta. Toisaalta työvoiman tarvehankinnasta luopumiseen hän suhtautuu varovaisesti.

Yksi pidemmällä aikavälillä yritysten työvoiman saantia parantava asia olisi Aallon mukaan satsaus koulutuspolitiikkaan. Hän toivoo perusammattien kunnianpalautusta.

–Pitäisi satsata enemmän suorittavaan työhön ja ammattikoulutukseen, Aalto sanoo eikä pidä järkevänä ajatusta, että kaikkien pitäisi olla korkeakoulutettuja.

Lisärahaa Aalto ei kuitenkaan olisi välttämättä valmis koulutukseen laittamaan, vaan hän näkee, että tilanne voidaan korjata kohdentamalla varoja toisin kuin tällä hetkellä.

Leikattavaa Aalto näkee yritystuissa, joista osa ei hänen mukaansa ole oleellisia. Hän myös jatkaisi Sipilän hallituksen byrokratian purkutalkoita.

–Siitä saataisiin säästöä, mutta sillä myös helpotettaisiin yrittämistä.


KUKA?

Nimi, ikä, paikkakunta: Olli-Pekka Aalto, 41, Marttila

Puolue: Keskusta

Ammatti: Maatalousyrittäjä

Koulutus: AMK agrologi

Tärkeimmät luottamustoimet: kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, Salon seurakunnan kirkkovaltuutettu

Perhesuhteet: naimisissa, kolme lasta


10 NOPEAA

1) Veronkorotuksia, leikkauksia vai lisää lainaa? Leikkauksia, valitettavasti.

2) Voidaanko maaseudun sotepalveluja korvata digitaalisilla tai liikkuvilla palveluilla? Miksei. Eihän kaikkia terveyspalveluja ole päivittäin saatavilla maaseudulla.

3) Pitäisikö koululuokkien oppilasmäärälle asettaa maksimi? Lainsäädännöllisesti ei, en usko, että se ratkaisee ongelmaa.

4) Pitäisikö sähkölle asettaa hintakatto? Ei.

5) Minkä tahon pitäisi maksaa metsänomistajalle ennallistamisesta koituvat tulonmenetykset? Jos pakotetaan, sen pitäisi olla pakottaja eli valtio.

6) Onko susia liikaa? On.

7) Pidätkö uutta eläinsuojelulakia onnistuneena? Siinä on hyvät ja huonot puolensa.

8) Pitäisikö ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopua? Ei välttämättä. Edelleen pitäisi katsoa, mihin työvoimaa tarvitaan, ettei tule jostain ammattikunnasta ylitarjontaa.

9) Kuinka suuri on vaalibudjettisi? 2 000–3 000 euroa.

10) Mieluisin tapa viettää vapaa-aikaa? Kotona on mukava olla ja kokeileva ruuanlaitto on kivaa.