Voimaa tuulesta

0

Niin Koskella kuin Pöytyälläkin pohditaan parhaillaan tuulivoimaa. Marttilan Verhonkulman rakentamisen aikoihin tuulivoima tyssäsi Koskella ankaraan vastustukseen. Nyt kannat ovat lieventyneet ja kiinteistöverotulot kiinnostavat Koskellakin.

Pöytyällä pidettiin eilen illalla infotilaisuus, missä kuulosteltiin maanomistajien ja muiden asianosaisten mielipidettä siitä, pitäisikö Kolkkisiin rakentaa tuulivoimaa.

Tuulivoiman rakentaminen on aina paitsi taloudellinen, myös poliittinen päätös, sillä tuulivoimala tarvitsee kaavan. Kaavoitus taas on kunnan toimivallassa.

Tuulivoima purjehtii myötäisessä monestakin eri syystä. Harva kiistää sitä, että omaa energiantuotantoa pitää lisätä ja että energia pitäisi vieläpä tuottaa mahdollisimman puhtaasti.

Ongelmatonta ei tuulivoimakaan ole. Maanomistajat ja kunta hyötyvät, mutta tuulivoimaloiden lähellä asuvat harvoin hankkeista pitävät. Viime kädessä jää kaavoittajan ja poliittisten päätöksentekijöiden tehtäväksi punnita haittoja ja hyötyä.

Energiaomavaraisuudesta puhuttaessa unohtuu usein, että energiaa tuotetaan kansallisesti, mutta energiamarkkina on eurooppalainen. Energian viemistä vaikeuttaa eniten se, etteivät olemassa olevat verkot mahdollista sähkön laajamittaista siirtoa Suomesta Keski-Eurooppaan. Tulevaisuudessa tilanne lienee toisin. Sähkö on kuitenkin perushyödyke, jota olisi säädeltävä voimakkaammin kuin sellaisia asioita, joita ilmankin tulee hyvin toimeen.