Hoitomatkat pitenevät kesällä

0

Pöytyän terveysasemien kesäsulut ovat tulevana kesänä pidempiä ja laajempia kuin aikaisemmin. Esimerkiksi suurimman osan heinäkuusta kiireellistä hoitoa tarvitsevat auralaiset ja pöytyäläiset ohjataan Liedon terveysasemalle. Yläneen keskustasta Liedon keskustaan on matkaa 46 kilometriä, syrjäkyliltä vieläkin enemmän.

Aiempaa laajempia sulkuja perustellaan lääkäripulalla, mikä onkin todellinen ongelma. Ei voi kuitenkaan välttyä ajatukselta, että hoitomatkojen pidentymisen vaikutuksia halutaan testata, ennen kuin palveluverkosta tehdään päätöksiä.

Varhalla on parhaillaan netissä – ja vain netissä – palveluverkkokysely, jossa tiedustellaan ihmisten mielipiteitä siitä, miten sote-palveluita pitäisi järjestää. Kysely on kouluesimerkki siitä, miten ihmisten mielipiteitä ei pitäisi kartoittaa. Vastaaminen vaatii jo sinänsä digitaitoja ja kysymykset ovat niin johdattelevia ja yksipuolisia, että kävisivät tilastotieteen opiskelijoille varoittavasta esimerkistä.

Yksi sote-uudistuksen tärkeimmistä tehtävistä on vähentää erikoissairaanhoidon kuormittumista ja saada ihmiset hoidettua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se on niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin paras vaihtoehto. Vaikka ihmisiä hoitavatkin ihmiset eivätkä sote-keskusten seinät, on varmaa, että jos matkaa lähimpään sote-keskukseen on puolensataa kilometriä, hoitoon ei hevin hakeuduta ajoissa.