Jätehuolto Mäkiö jatkaa lietekuljetuksia Pöytyällä ja Marttilassa – Keskitettyihin kuljetuksiin siirrytään helmikuussa

0

PÖYTYÄ, MARTTILA. Saostus- ja umpilietesäiliöiden tyhjennykset alkavat Pöytyällä ja Marttilassa Lounais-Suomen Jätehuollon kilpailuttamina helmikuussa. Urakka-alueet kilpailutettiin alkuvuodesta ja Pöytyän ja Marttilan kilpailutuksen voitti Jätehuolto Mäkiö Oy. Molemmissa kunnissa urakka-alue kattaa kaikki keskitetyn viemäriverkoston ulkopuoliset kiinteistöt, jotka kuuluvat lietetyhjennysten piiriin.

Lopulliset tyhjennysreitit valmistuvat syksyllä. Lounais-Suomen Jätehuolto pyytää nyt Pöytyän ja Marttilan kiinteistönomistajia ilmoittamaan tiedot kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä. LSJH:n mukaan näin varmistetaan lietehuoltopalveluiden jatkuminen katkeamattomana.

Kiinteistöjen jätevesijärjestelmätietoja on kartoitettu jo aiemmin, mutta osalta kiinteistöjä tarvittavat tiedot puuttuvat vielä. Marttilassa ja Pöytyällä kiinteistönomistajille on lähetetty aiheesta kirjeet, ja puuttuvat tiedot pyydetään ilmoittamaan viimeistään 21.6.2023.

KAIVOTYHJENNYKSIIN liittyvistä käytännön asioista LSJH tiedottaa asiakkaita kirjeellä loppusyksyn aikana. Jätehuoltomääräysten mukaan säännöllisesti tyhjennettäville sakokaivoille ja pienpuhdistamoille tulee kirjeessä ehdotus tyhjennysviikosta. Umpisäiliöt tyhjennetään asukkaiden pyynnöstä.

–Keskitettyihin kuljetuksiin siirtyminen ei estä lietteiden hyödyntämistä maataloudessa, vaan omassa asumisessa ja enintään viidessä lähellä sijaitsevassa asuinkiinteistössä syntyneet lietteet voi hygieeniseksi käsiteltyinä edelleen levittää pellolle. Lietteen hyödyntämisestä, alkuperästä ja käsittelystä on kuitenkin tehtävä ilmoitus Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunnalle, palvelupäällikkö Greta von Wendt kertoo.

Tulevat tyhjennyshinnat eivät ole vielä tiedossa. Tyhjennyshintoihin vaikuttavat kilpailutuksesta saadut hinnat, mutta myös kuljetushintoihin käytettävä, koko LSJH:n toimialueen kattava tasataksa. Jätehuoltolautakunta vahvistaa hinnat taksassaan tämän vuoden lopulla.

AURAN ja Liedon lietekuljetukset kilpailutetaan näillä näkyminen ensi vuoden aikana.

–Tämä on tämän hetkinen suunnitelma, joka kuitenkin voi vielä muuttua, von Wendt sanoo.