Kahdelle Kyrön erityisluokanopettajalle korvauksia kunnianloukkauksesta

0
Tapahtumat Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikössä keväällä 2021 johtivat pitkään piinaan, jossa kaksi erityisopettajaa ja koulu joutuivat aiheettomien epäilyjen kohteeksi. Käräjäoikeus tuomitsi kaksi naista opettajien kunnian loukkaamisesta.

PÖYTYÄ/Kyrö. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut kaksi naista sakkorangaistukseen Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikössä työskentelevien kahden erityisluokanopettajan kunnian loukkaamisesta. Tuomitut esittivät sosiaalisessa mediassa väitteitä, joiden mukaan toisen naisen lapsi olisi joutunut koulussa opettajien pahoinpitelemäksi. Todisteita naisten väitteiden tueksi ei löytynyt, vaan käräjäoikeus totesi opettajien joutuneen perusteettomien epäilyjen kohteeksi. Oikeus totesi naisten teon olleen omiaan aiheuttamaan vahinkoa ja kärsimystä opettajille sekä halventaneen heitä.

Lapsen äiti teki ensimmäiset päivitykset paikallisiin somekanaviin huhtikuussa 2021. Julkaisuissaan hän muun muassa väitti, että pöytyäläiskoulun erityisluokassa rikotaan törkeästi useita lakeja. Hän jakoi myös mustelmakuvia antaen ymmärtää, että kuvissa näkyvät mustelmat ja vammat olisivat olleet koulun henkilöstön aiheuttamia.

Toinen tuomituista, lapsen täti, kuvaili lasten pahoinpitelemistä opettajien toimesta silmittömäksi. Opettajat, joiden kunniaa loukattiin, olivat helposti henkilöitävissä postauksissa esille tuotujen väitteiden ja vihjeiden sekä koulun julkisen sivuston kautta.

KÄRÄJÄOIKEUDEN mukaan mikään asiassa esitetty seikka ei osoita, että lasta olisi pahoinpidelty tai että tähän oltaisiin kohdistettu sellaisia rajoittavia toimenpiteitä, joihin ei olisi ollut oikeutta ja jotka eivät olisi olleet lapsen oma sekä muiden koululaisten ja henkilökunnan turvallisuus huomioon ottaen perusteltuja.

Vaikka käräjäoikeus pitää mahdollisena, että lapselle on aiheutunut koulussa kiinnipitämisestä tai muusta rajoittamisesta mustelmia, mikään ei oikeuden mukaan osoita, että näissä toimissa olisi ollut kysymys väkivallan tekemisestä tai lainvastaisesta menettelystä. Tuomiossaan oikeus toteaa, että lasta on kohdeltu asianmukaisesti eikä koulun henkilökunta ole syyllistynyt rikoksiin. Käräjäoikeus katsookin tuomittujen selvästi ylittäneen sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä arvosteluna.

Lapsen äiti sai kunnianloukkauksesta 40 ja täti 50 päiväsakkoa, mikä tekee heidän tuloillaan 240 ja 1400 euroa. Kunnianloukkauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä naiset tuomittiin korvaamaan kummallekin opettajalle yhteisvastuullisesti 2 800 euroa korkoineen. Tuomitut joutuvat myös maksamaan yhteisvastuullisesti molemmille opettajille oikeudenkäyntikuja 3 214,29 euroa viivästyskorkoineen, minkä lisäksi he joutuvat korvaamaan todistelukustannuksia ja asianosaiskuluja.

Tädin toimintaa arvioitiin ankarammin, koska hänen menettelynsä oli tekoajaltaan pidempää ja menettelyltään monimuotoisempaa kuin lapsen äidin.


 

Pahinta oli, ettemme voineet puolustaa itseämme missään”

Kunnianloukkauksen kohteeksi joutuneen opettajan mukaan pahinta viimeisen kahden vuoden aikana on ollut, etteivät opettajat ole voineet puolustaa itseään missään.

–Oppilaiden tietoja suojellessamme jouduimme lukemaan itseämme koskevia rajuja valheellisia kirjoituksia sosiaalisesta mediasta, kuulemaan niistä kommentteja tutuilta ja tuntemattomilta, oppilaidemme huoltajilta ja niin edelleen ilman, että meillä oli mahdollisuutta koskaan korjata asiaa, opettaja sanoo ja toteaa, että koulun toiminta todettiin moitteettomaksi.

Opettajan mukaan heidän toiveenaan oli vain saada asia oikaistua, jotta he voisivat keskittyä lapsiin ja opetustyöhön ikuiselta tuntuneen paperisodan ja tämän asian miettimisen sijaan.

–Oikaiseva sovittelukin olisi käynyt meille. Vastapuoli kuitenkin keskeytti sovittelun, opettaja kertoo ja toteaa ajatuksen siitä, että yksikin ihminen uskoisi sosiaalisen median kuvia ja valheita, olleen raskas ja painostava ja vaikuttaneen kaikkien hyvinvointiin.

–Toisaalta tärkeää on ollut koko kahden vuoden ajan se, että meihin on luotettu työyhteisössä. Tukenamme on ollut vahva oma tiimi eivätkä esimiehet Pöytyän kunnassa ole koskaan epäilleet meitä, vaan olemme saaneet heiltä tukea koko prosessin ajan muun muassa työpsykologin yhteisö- ja yksilökäyntien muodossa.

Opettaja sanoo olevansa tuomioon tyytyväinen.

–Minusta tämä tie kannatti käydä, sillä tuntuu, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva kouluun, opettajiin tai muuhun koulun henkilökuntaan kohdistuva maalittaminen ja valheellisten tietojen levittäminen on edelleen villi länsi, jossa ihmiset eivät aina tiedä sitä, missä menee asiallisen arvostelun ja rikoksen tunnusmerkistön raja. Ja tätä rajaa ei varmasti voi vetääkään muutoin kuin ennakkotapausten kautta.

Uutista on täsmennetty ja korjattu sakkojen suuruuden osalta 1.6. kello 10.32.