Oripää selvittää varhaiskasvatuksen tilannetta aville – Toimia ja virkoja esitetään vakinaistettaviksi

0

ORIPÄÄ. Oripään kunta joutuu antamaan aluehallintovirastolle (avi) selvityksen varhaiskasvatuksen tilanteesta. Aluehallintovirasto teki tammikuussa tarkastuskäynnin Oripään varhaiskasvatukseen ja määräsi kunnan varhaiskasvatuksen laatimaan toukokuun loppuun mennessä suunnitelman tehtävistä toimenpiteistä. Sivistyslautakunta käsitteli selvitystä tiistaina.

Selvityksessä pyritään vastaamaan avin esittämiin kysymyksiin muun muassa esiopetuksen toteuttamisesta, henkilöstön riittävyydestä ja varhaiskasvatuksen tiloista. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että tällä hetkellä kunnassa työskentelevien muodollisesti pätevien lastenhoitajien toimet vakinaistetaan ja kaksi määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan toimea täytetään toistaiseksi elokuun alusta alkaen. Varhaiskasvatuksen opettajan toimista toinen on tällä hetkellä täyttämättä.

Varhaiskasvatuksen erityisopetukseen aiotaan myös palkata erityisopettaja elokuusta alkaen. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen erityisopetus toimii ostopalveluna.

Sivistyslautakunta valitsi varhaiskasvatuksen esiopettajaksi tehtävää maaliskuusta alkaen hoitaneen Marika Jokelan. Lisäksi sivistyslautakunnan hyväksymässä selvityksessä ehdotetaan varahenkilön palkkaamista, jotta esimerkiksi perhepäivähoitajan lomien aikana saadaan akuutti tarve paikattua.

TILAKYSYMYKSIIN sivistyslautakunta ei vielä kyennyt vastaamaan. Kunnanhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta esitystä varhaiskasvatuksen järjestämisestä tulevaisuudessa. Tavoitteena on muun muassa selvittää yksityisen päiväkodin toimintamahdollisuuksia, perhepäivähoitajatoiminnan palauttamista sekä kuntalisän käyttöönoton vaikutuksia.

Selvitystä on tarkoitus laatia yhteistyössä teknisen ja hyvinvointilautakunnan kanssa. Tiistain kokouksessa sivistyslautakunta päätti, että varhaiskasvatuspäällikkö kutsuu lautakuntien puheenjohtajat sekä teknisen- ja sivistysjohtajan tekemään selvitystä.