Paimionjoen alaosan ympäristövirtaama toteutumassa

0
Paimionjoen alaosan kaloille ja muullekin vesiluonnolle koittaa paremmat olot jo ensi vuonna, kun Askalan voimalaitoksella aletaan viritellä ympäristövirtaamaa joen alaosalle. (Kuva: Oskari Summanen)

PAIMIONJOKI. Kauan kaavailtu ympäristövirtaama Paimionjoen Askalan voimalaitoksella on toteutumassa. Virtaaman toteuttamisella pyritään mahdollistamaan muun muassa lohikalojen lisääntyminen Paimionjoen alaosalla.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen Kalatalouspalvelut-yksikkö, Koskienergia Oy ja Paimionjoki-yhdistys kertovat yhteisessä tiedotteessaan, että Paimionjoen alaosan kaloille ja muullekin vesiluonnolle koittaa paremmat olot jo ensi vuonna, kun Askalan voimalaitoksella aletaan viritellä ympäristövirtaamaa joen alaosalle. Paimionjoen alaosa on ollut vuosikymmenien ajan varsinkin kesäaikaan käytännössä kuivillaan pitkältä matkalta. Ympäristövirtaamalla taataan jatkossa voimalaitospadon alapuoliselle osuudelle joen ekologista tilaa ja eliöstön elinolosuhteita parantava vesimäärä.

Hankkeen liikkeellepaneva voima on ollut Paimion kaupunginhallitus ja Paimionjoki-yhdistys on tämän jälkeen pitänyt asiaa vireästi esillä. Askalan voimalaitoksen rakentamisluvassa on velvoite kalatien rakentamiseen ja tarvittavan vesimäärän luovuttamiseen, mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi. Ympäristövirtaama toteutetaan nyt vanhaa velvoitetta soveltaen. Virtaamakokeilu päästään mahdollisesti aloittamaan vuonna 2024.

Ympäristövirtaamakokeilun ja varsinaisen ympäristövirtaaman toteuttamisen kustannuksista vastaa pääosin Koskienergia Oy.