Varha kyselee alueen asukkailta hyvinvointialueen palveluista ja niiden tarpeellisuudesta

0

VARSINAIS-SUOMI. Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) järjestää kaikille alueen asukkaille avoimen, palvelustrategian laadintaan liittyvän kyselyn.

Kyselyssä udellaan muun muassa halukkuudesta käyttää digitaalisia palveluita sekä vuodeosastojen säilyttämisestä kaikilla nykyisillä paikkakunnilla.

Palvelustrategia on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnitelma. Siinä määritetään hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteet sille, miten palveluita parhaiten tuotettaisiin.

–Koska kyseessä on laajasti hyvinvointialueen toimintaan vaikuttava linjaus, on tärkeää kuulla ennen sen laatimista mahdollisimman laajaa joukkoa Varsinais-Suomen alueen asukkaita ja alueen toimijoita, korostaa hyvinvointialueen strategiajohtaja Leena Setälä Varhan tiedotteessa.

Palvelustrategian kysely on avautunut ja siihen voi vastata 22.5. asti.

Poliittiset päätökset palvelustrategiasta tehdään lokakuussa, jonka jälkeen alkaa itse palveluverkon laajuuden käsittely. Kyselyn tulokset vaikuttavat siihen, miten hyvinvointialueen palvelut muotoutuvat.

Strategiatyö käynnistyi Varsinais-Suomen palveluiden lähtötilanteen kartoituksella ja työryhmätyöskentelyllä. Varhan ensimmäisessä palvelustrategiassa keskitytään seitsemään palvelukokonaisuuteen, joissa on kiireellisin kehittämisen tarve.

Valitut painopistealueet ovat perhekeskuspalvelut, lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö, iäkkäiden kotiin annettavat palvelut, ympärivuorokautinen ja yhteisöllinen asuminen, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sote-keskuspalvelut sekä perustason vuodeosastopalvelut.

Kyselyy pääsee vastaamaan tästä linkistä.