Yläneen vanha kunnantalo ei ole herättänyt kiinnostusta vuokraajissa

0
Yläneen vanhalle kunnantalolle on etsitty vuokraajaa toistaiseksi tuloksetta. Kunta päätyy todennäköisest kiinteistön myyntiin. Ensisijaisesti toiveena olisi saada siihen yritystoimintaa harjoittava ostaja.

PÖYTYÄ/Yläne


Pöytyän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle osoitetussa aloitteessa vedottiin keväällä sen puolesta, että Yläneen vanha kunnantalo säilyisi kuntalaisten käytössä. Aloitteen liitteenä oli 250 henkilön allekirjoittama adressi. (AVL 24.3.)

Pöytyän kunta lähti selvittämään löytyisikö kiinteistölle vuokraajaa, joka kattaisi rakennuksen vuotuisista 21 000 euron käyttökuluista 80 prosenttia.

–Yhtään kiinnostunutta ei ole hetkeen ollut, kertoo Pöytyän kunnan hallintojohtaja Jussi Heinonen .

Heinosen mukaan vielä kevät puolella kiinteistöstä oli kiinnostunut yksi taho, mutta uutta yhteydenottoa asian tiimoilta ei ainakaan Heinosen tiedossa ollut.

Mikäli vuokraaja ei löydy, on kunnan kiinteistöstrategiana rakennuksesta luopuminen, toisin sanoen kiinteistön asettaminen myyntiin.

Yritystoimintaa haetaan


Alueen järjestöt ovat käyttäneet vanhaa kunnantaloa kokoontumistiloinaan ja olleet alusta saakka myyntiä vastaan. Pelkona on, että korvaavia tiloja ei ole tarjolla. Yhdistykset eivät myöskään koe voivansa vuokrata tilaa, sillä hintaa pidetään korkeana ja yhdistysten muuta toimintaa siten halvaannuttavana.

Ellei vuokrausehto toteudu, ei vuokraaminen Heinosen mukaan tule kyseeseen. Näin ollen yhdistyksillä tuskin on mahdollisuutta kunnantaloa vuokrata.

–Toki se on poliittinenkin päätös, miten halutaan toimia, Heinonen toteaa.

Mikäli vanhan kunnantalo päätyy myyntiin, etsitään siihen ensisijaisesti yritystoimintaa harjoittavaa tahoa. Toissijaisena vaihtoehtona Heinonen mainitsee rakennuksen yhtiöittämisen, jolloin siitä luovuttaisiin osuuksina.

Yläneen vanhan kunnantalon kohtaloa puitaneen tulevassa kunnanhallituksen kokouksessa 21.8. Heinosen mukaan asian ei enää tarvitse edetä kunnanvaltuustolle, mikäli kunnanhallitus ei tee rakennuksesta kokouksessaan poikkeamispäätöstä.