Hengailukatos on nuorisovaltuuston voimannäyte – Puheenjohtaja Niilo Koskinen patistaa nuoria kertomaan ajatuksiaan

0
Niilo Koskinen toivoo Kosken ja Marttilan yhteisen nuorisovaltuuston saavan ennen pitkää puhe- ja läsnäolo-oikeuden molempien kuntien valtuustoihin. Hänen mielestään se parantaisi nuorison vaikuttamismahdollisuuksia merkittävästi. Nykyisin nuorisovaltuustolla on edustajansa lautakunnissa.

KOSKI, MARTTILA. Kosken ja Marttilan kuntien yhteisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niilo Koskinen iloitsee hengailukatoksen valmistumisesta Marttilan tenniskenttien viereen.

Toive katoksesta tuli ilmi nuorille tehdystä kyselystä, mikä sai nuorisovaltuuston laatimaan katosaloitteen hyvinvointilautakunnalle ja sitten nuorisovaltuusto hankki vielä katoksen rakennuspiirustukset. Viime vuoden lopulla nuorisovaltuusto hyväksyi edullisimmaksi osoittautuneen Auranmaan Teräspaaluttajien tarjouksen katoksen rakentamiseksi.

– Kokonaishinta oli 9 000 euroa. 1 000 euroa maksettiin nuorisovaltuuston määrärahoista ja 8 000 euroa Marttilan kunnan saamista lasten sekä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetuista perintövaroista, Niilo Koskinen kertoo.

Katos maalattiin talkoovoimin ja ennen pitkää sinne tehdään myös penkit. Katoksen avajaisia vietettiin viime perjantaina.

Parannettavaa riittää

Hengailukatos on Niilo Koskisen mielestä osoitus siitä, että nuoria kuunnellaan ja nuorisovaltuusto on toimiva vaikuttamiskanava.

Siihen Koskinen ei ole keksinyt vastausta, miten nuoret saataisiin käyttämään kanavaa nykyistä pontevammin. Lähtökohtaisesti se on hänen mukaansa helppoa.

– Nuoret saavat äänensä kuuluviin juttelemalla nuorisovaltuuston jäsenten kanssa esimerkiksi kouluissa. Meidän nuorisovaltuutettujen tehtävä on viedä asioita eteenpäin, Koskinen evästää.

Hän on varma, että kohennettavia asioita riittää, mutta niiden sanoittaminen toiveiksi ja teoiksi voi olla vaikeaa.

Keksiminen saattaa olla hankalaa siksikin, että perinteisesti tärkeiksi mielletyt paikat kuten urheilukentät, frisbeegolfradat ja muut liikuntamahdollisuudet ovat sangen hyvällä mallilla.

Vihiä ongelmista antavat kouluterveyskyselyn tulokset, joiden mukaan Marttilan ja Kosken nuoret käyttävät tuntuvasti enemmän päihteitä kuin suomalaisnuoret keskimäärin.

– Ehkä se kertoo siitä, ettei täällä ole riittävästi mielekästä tekemistä, Koskinen pohtii ja lisää, ettei hän kuitenkaan tiedä päihteiden aiheuttavan kotikulmillaan merkittävää häiriökäyttäytymistä.

Koulukeskuksen piha kuntoon

Kuntien vetovoiman sekä nuorten kannalta tärkeänä asiana Niilo Koskinen pitää Kosken koulukeskusta, jossa on seudullinen yläkoulu sekä lukio.

Koskinen asuu Marttilan puolella Rahkiossa ja käy lähinnä olevaa Elisenvaaran lukiota, mutta kavereiltaan hän on kuullut Kosken lukion tilojen ja etenkin opettajien olevan huippuluokkaa, eikä yläkoulussakaan ole moittimista.

Koskisen käsityksen mukaan ryhmähenki on seudullisessa koulukeskuksessa hyvä, eikä esimerkiksi kiusaamista esiinny samassa mittakaavassa kuin monissa muissa paikoissa.

Viihtyvyydessä on silti parantamisen varaa ja nuorisovaltuusto on esittänyt Kosken kunnanhallitukselle koulukeskuksen piha-alueen uudistamista. Kunnanhallitus on puolestaan edellyttänyt aluearkkitehdin suunnittelevan piha-alueen sekä koulun ympäristön uusiksi yhdessä oppilaiden kanssa.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on laatia pihahankkeelle aikataulu ja jakaa vastuualueet. Koskisen mukaan kaavailut ovat vielä kesken, mutta toiveissa on saada pihalle muun muassa pelipaikkoja ja muita virikkeitä.

Oma tulevaisuus on avoin

Henkilökohtaisista tulevaisuuden suunnitelmista kysyttäessä Niilo Koskinen vastaa, että antaa ajan näyttää. Poliittiseksi päättäjäksi hän ei ole vielä tähtäämässä, vaikka onkin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja liittyi jokin aika sitten Kansalliseen Kokoomukseen.

– Liityin lähinnä siksi, koska kokoomuksella on samanlainen arvomaailma kuin minullakin, nuorukainen perustelee.

Yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona hänellä on jatkaa kotitilan viljelyä Rahkiossa. Jotta asuminen maaseudulla olisi houkuttelevaa mahdollisimman monille, Koskinen toivoo parannuksia etenkin tieverkkoon ja joukkoliikenneyhteyksiin.

Hän haluaisi nähdä Turun seudun joukkoliikenne Fölin ulottuvan Marttilaan ja Koskelle, jos vaan kustannukset saadaan painettua järkevälle tasolle.


Kuka?

Niilo Koskinen

15-vuotias

Kosken ja Marttilan yhteisön nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Asuu Rahkiossa

Käy ensimmäistä vuotta Elisenvaaran lukiossa