Oripäähän kaavailtu aurinkovoimala sai suunnittelutarveratkaisun

0
Palontien ja kantatie 41:n väliin kaavailtu aurinkovoimala olisi ensimmäinen laatuaan Oripäässä.

ORIPÄÄ. Tekninen lautakunta on myöntänyt SynRex Oy:lle suunnittelutarveratkaisun noin 8 hehtaarin laajuisen aurinkovoimalan rakentamiseksi Oripäähän, Palontien ja kantatie 41:n väliselle Uusiniityn alueelle.

Lautakunta toteaa hankealueen sopivan kaavailtuun voimalakäyttöön, mutta se velvoittaa hakijan täsmentämään rakennuslupavaiheessa aurinkovoimalan kokonaislaajuuden asemapiirustuksella. Lisäksi hakijan tulee ottaa huomioon hankkeesta annetut huomautukset ja pelastuslaitoksen ohjeistus.

SynRex Oy:n kaavaileman aurinkovoimalahankkeen asiakirjat olivat julkisesti nähtävillä 10.–31.8. Oripään teknisessä toimistossa. Sinä aikana niistä annettiin yksi huomautus, jossa vaaditaan kulkua voimalalle kantatien kautta eikä Palontietä pitkin.

Kunnat käyttävät suunnittelutarveratkaisua selvittääkseen, täyttääkö esimerkiksi tietylle alueelle kaavailtu voimalahanke edellytykset, jotta sille voidaan hakea rakennuslupaa.

Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää, ettei siitä koidu haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Rakentamisen tulee olla sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen, liikenneväylien toteuttamisen sekä saavutettavuuden kannalta.

Suunnittelutarvealueelle tapahtuvan rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä se saa vaikeutaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä tai virkistystarpeiden turvaamista. Hankkeen ei tule johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän