Perussuomalaiset haluavat perusteellisemman perehtymisen Pride-liputukseen

0

AURA. Auran perussuomalaiset eivät tyydy kunnanhallituksen linjaukseen Pride-liputuksesta. Kunnassa järjestettiin ensimmäinen Pride-liputus elokuussa kunnanhallituksen päätöksellä. Myöhemmin kunnanhallitus tarkensi tekemäänsä päätöstä ja päätti, että liputus järjestetään jatkossa vuosittain Turun Pride-viikon yhteydessä. Perussuomalaiset esittävät Ari-Pekka Haapasen tekemässä valtuustoaloitteessa, että kunnanvaltuusto käyttäisi otto-oikeuttaan kunnanhallituksen päätökseen.

Aloitteessa kritisoidaan nopeaa aikataulua, jolla päätös liputuksesta tehtiin.

–Katsomme, että päätös vaatii valtuuston kokoisen toimielimen valmistelun, käsittelyn ja päätöksen. Asia jakaa luottamushenkilöitä jopa ryhmien sisältä. Kuntastrategiaamme kuuluu päätösten perustuminen tiedolle ja jo siltäkin osin asiaan tulee perehtyä perusteellisesti, aloitteessa sanotaan.

Perussuomalaiset pitävät liputuskäytäntöjen yhtenäistämistä järkevänä tulevaisuuden kannalta, jos/kun uusia liputuspyyntöjä tulee. Aloitteessa huomautetaan, ettei hallintosäännössä ole tämänkaltaisista tilanteista merkintää. Tältä osin hallintosääntöä olisikin perussuomalaisten mielestä tarpeen täsmentää.

–[Liputus] päätöstä ei välttämättä kumota, vaan asian perusteellinen käsittely antaa kuntalaisille vahvan signaalin päätöksenteon avoimuudesta ja mahdollistaa demokratian paremman toteutumisen, aloitteessa todetaan.

Otto-oikeuden käyttämisen lisäksi perussuomalaiset esittävät aloitteessaan, että kunnanvaltuusto aloittaa valmistelun, jossa linjataan virallisen lipputangon käyttöä. Perussuomalaiset ehdottavat, että kuntalaisille varattaisiin mahdollisuus tulla kuulluksi ja että lopullisen päätöksen liputuksesta tekisi kunnanvaltuusto.