Pöytyä pelkää sote-palveluvalikoiman supistumista – Auranmaalla toivotaan perustason palvelujen säilyvän pienissä kuntakeskuksissa

0
Kyrön terveysasemalla on muun muassa kaksi kertaa viikossa näytteenottoa. Miten on tulevaisuudessa, kun hyvinvointialue on tehnyt päätökset palveluverkostaan? Pöytyällä toivotaan, että palveluja saa jatkossakin useammalta kuin yhdeltä toimipisteeltä.

HYVINVOINTIALUE. Varhan palvelustrategialuonnokset ovat kuluvalla viikolla olleet lausuntakierroksella Auranmaan kunnissa. Kuntien yhteisenä toiveena on, että palveluverkkoa rakennettaessa huomioidaan paikalliset olosuhteet, asukkaiden liikkumismahdollisuudet ja joukkoliikenneyhteydet sekä etäisyydet.

–Mitä kauemmaksi palveluihin joudutaan hakeutumaan, sitä kalliimpaa se on asukkaille ja saattaa nostaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Välimatkan kasvaessa palveluiden ennakoiva ja oikea-aikainen käyttö vähenee, mikä helposti johtaa entistä raskaampien hoitojen tarpeeseen, Kosken ja Pöytyän lausunnoissa todetaan.

Pöytyä suhtautuu Auranmaan kunnista palvelustrategialuonnokseen kriittisimmin. Pöytyällä nähdään esitetyn palveluverkkojaon vaarana olevan palveluvalikoiman supistuminen harvemmin asutuilla alueilla. Kustannustehokkuuden tavoittelu ja hyvinvointialueen palvelurakenteen keventäminen eivät saa Pöytyän mukaan johtaa toimipaikkaverkon merkittävään karsimiseen. Myös Marttilan lausunnossa todetaan, ettei palvelurakennetta tule muodostaa vain kustannusten hillitsemisen näkökulmasta.

–Perustason sote-palveluja kuten lääkäri-, hoitaja- ja sosiaalityön palveluja tulee olla saatavilla lähipalveluina myös pienemmissä kuntakeskuksissa, Marttilan lausunnossa sanotaan.

PÖYTYÄ pitää tärkeänä, että pöytyäläiset saavat palvelua lähtökohtaisesti useammalla kuin yhdellä kunnan alueella sijaitsevalla terveysasemalla ja sosiaalipalvelujen toimipisteessä. Pöytyän lausunnossa myös huomautetaan, että palvelujen keskittäminen Loimaalle tai Lietoon tekisi palveluista suurimmalle osalle pöytyäläisistä vaikeasti saavutettavia.

Henkilöstön saatavuuskaan ei Pöytyän mukaan voi toimia perusteena palveluverkolle, vaan hyvinvointialueen tulee hyvällä henkilöstöjohtamisella ja henkilöstöresurssien kohdentamisella varmistaa palvelujen saatavuus koko toiminta-alueella.

Kosken lausunnossa kiinnitetään huomiota kotiin annettaviin palveluihin. Koski pitää kotiin annettavia palveluja sinänsä hyvänä tavoitteena, mutta huomauttaa, etteivät ne läheskään aina ole realistisia esimerkiksi resurssipulan, pitkien välimatkojen ja puutteellisten asuinolojen vuoksi.

ALUEVALTUUTETTU Sanna Pitkänen (kok.) on tyytyväinen siihen, miten palvelustrategiaa on laadittu ammattilaisia ja asukkaita kuunnellen. Hän kuitenkin toteaa, ettei palvelustrategialuonnos kata kaikkia Varhan palveluja, vaan luonnosta on laadittu muutaman vaikuttavimman toiminnan osalta.

Aluevaltuutettu Lauri Heikkilä (ps.) puolestaan pitää palvelustrategialuonnoksen lupauksia hyvistä ja tasapuolisista palveluista hienoina ja mahtipontisina, mutta hän pitää myös melko selvänä, ettei organisaatiouudistuksen tavoitteisiin päästä kovin nopeasti. Heikkilä huomauttaa monen työntekijän ja johtohenkilön työympäristön vaihtuneen, mikä hänen mukaansa ei ainakaan aluksi nopeuta eikä tehosta työstä suoriutumista. Lisäksi asiakkaiden on nyt ollut vaikeaa löytää ajanvarausten uusia puhelinnumeroita ja palvelupaikkoja.

Palvelustrategialuonnos ei vielä sisällä suoria linjauksia palveluverkon rakenteeseen liittyen, mutta asian kanssa tulee Pitkäsen mukaan olla tarkkana jokaisella päätöksenteon tasolla.

–Palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tulisi tapahtua valtuustotasolla, laajan tietopohjan ja myöhempää tarkastelua kestävän pohdinnan tuloksena, Pitkänen sanoo.

Heikkilä sanoo pyrkivänsä siihen, että lääkäriasemat säilyvät pientenkin kuntien keskuksissa.

–Tämähän on vähimmäisvaatimus, että kuntien asukkaille ei aiheuteta kohtuuttomia vaikeuksia palvelujen saatavuuteen ja lisäkuluja matkakulujen ja -aikojen muodossa.


FAKTA

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan suunnitelmissa on neliportainen palvelurakenne, jossa toimipisteiden palveluvalikoima vaihtelee.

Niukimmat palvelut olisi tarjolla sote-pisteillä. Sote-asemien palveluvalikoima vastaisi tavanomaisia peruspalveluja ja sote-keskuksissa olisi tarjolla myös harkitusti erityispalveluja ja erikoissairaanhoidon palveluja. Suurimmat sote-keskukset tarjoaisivat vastaanottoja myös iltaisin ja viikonloppuisin. Yliopistolliseen sote-keskukseen keskitettäisiin erityispalvelut.

Palvelustrategialuonnos ei vielä anna tietoa siitä, mitä palveluja missäkin tuotetaan.

Palveluverkosta on tarkoitus päättää talven aikana.


 

PALVELURAKENNESUUNNITELMA

Sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut ja perustason sairaalapalvelut

Lähipalvelut
Sosiaali- ja terveyspisteet
* määrällisesti rajatut lähipalvelut (esim. sairaanhoitajan vastaanotto)
* neuvontaa ja ohjausta
Liikkuvat palvelut
* kotisairaala ja kotisaattohoito


Seudulliset palvelut
Sosiaali- ja terveysasemat
* tavanomaiset sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut
* erikoissairaanhoidon etävastaanotot
Perustason vuodeosastot


Seudullisesti keskitetyt palvelut
Sosiaali- ja terveyskeskukset
* laajat perustason palvelut, tuetaan kotiin annettavia palveluita
* erityistason sosiaalipalveluja ja erikoissairaanhoidon palveluja harkitusti
Perustason vuodeosastot


Hyvinvointialuetasoiset palvelut
Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus
* yhteiset ja erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut
* erityistason konsultaatiopalvelut ja keskitetyt etäpalvelut
Vaativa palliatiivinen ja saattohoito, sairaalageriatria


Lähde: Varha: Luonnos Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategiasta