Koulu kaipaa uudistumista

0

Kouluterveyskysely herättää sekä huolen että ilon tunteita. Yli puolet nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka aivan liian moni kokeekin terveydentilansa huonoksi. Kiusaamista kuvaavat luvut ovat aivan liian korkeita. Auranmaalla keskimäärin puolet koululaisista on kiusannut tai ollut kiusattuna viimeisen vuoden aikana. Luku on hälyttävän korkea, sillä kiusaaminen jättää pahimmillaan elämänikäiset arvet. Ei pitäisi edes puhua koulukiusaamisesta vaan koulussa tapahtuvasta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Huolestuttavaa on sekin, että moni nuori kokee koulunkäynnin stressaavana. Se ei ole ihme. Opetussuunnitelmat on tungettu liian täyteen asioita, jotka nuoren pitäisi painaa päähänsä. Lisäksi koulussa pitäisi oppia paljon muutakin kuin varsinaisia oppiaineisiin liittyviä asioita.

Kysyä sopii, onko kaikki mikä koulussa opetetaan tarpeellista, vai pärjättäisiinkö vähemmälläkin. Peruskoulun tärkein tehtävä on yleissivistämisen ohella kuitenkin auttaa nuorta löytämään ne asiat, jotka itse eniten kiinnostavat ja joihin omat lahjat viittaavat. Tilanteeseen vaikuttaa varmasti sekin, että aineenopetuksen puolella jokainen opettaja lobbaa oman oppiaineensa puolesta. Rakenteelliset uudistukset ovat koulussa hyvin vaikeita. Uskonnon opetus on tästä hyvä esimerkki. Oman uskonnon opetuksesta olisi luovuttava ja siirryttävä yhteiseen katsomusaineeseen. Nykyinen käytäntö luo turhia raja-aitoja, kun niitä pitäisi pystyä madaltamaan.