Mittavia investointeja aurinkovoimaan

0

Auranmaalla on tekeillä useita suuria aurinkovoimalahankkeita. Voimaloita on suunnitteilla niin Oripäähän, Pöytyälle kuin Koskellekin. Hankkeet ovat niin maisemallisesti kuin sähköntuotannoltaankin mittavia.

On odotettavaa, että näin suuret aurinkovoimalat herättävät myös vastustusta. Moni katselisi mieluummin viljavainioita kuin aurinkovoimaloita. On kuitenkin muistettava, että aurinkovoimalan kohdalla haitta on vain maisemallinen, tuulivoiman kohdalla se on sekä maisemallinen että ääneen liittyvä.

Kun energiaa tuotetaan, siitä on aina jotakin haittaa. Suunnan on kuitenkin oltava kohti päästötöntä energiantuotantoa. Verrattuna esimerkiksi ydinvoimaan, aurinkosähkön haitat ovat pienet. Viime talven energiakriisi opetti myös sen, ettei Suomi voi olla tuontisähkön varassa.

Jos sähköstä tulee pulaa, sen hinta nousee. Ääritapauksissa voidaan joutua turvautumaan kiertäviin sähkökatkoihin. Jotta yhteiskunta toimisi eikä eläminen olisi kohtuuttoman kallista, tarvitaan siis kohtuuhintaisia, ympäristöystävällisiä energiantuotantomuotoja.

Vaikka sähköä olisi riittävästi kohtuuhintaan saatavilla, sen säästäminen on aina järkevää, sillä haitatonta energiantuotantomuotoa ei ole. Aurinkovoimaloissakin on omat ongelmansa maisemahaittojen lisäksi. Ennen kuin aurinkovoimala on käytössä, tarvitaan paljon uusiutumattomia materiaaleja, vieläpä sellaisia, jotka tulevat suurimmaksi osaksi Kiinasta.