Pöytyän sivistyslautakunnan talousarvio tähtää toiminnan säilyttämiseen, vaikka palkkamenot ja muut kustannukset kasvavat

0
Riihikosken yhtenäiskoulu kuvattuna toukokuussa 2023. Kuva: AVL:n arkisto.

PÖYTYÄ. Sivistyslautakunta käsitteli omalta osaltaan vuoden 2024 talousarviota- sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaesitystä ja päätti esittää ne kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle.

Pöytyän sivistysjohtaja Marianne Mäkelän mukaan näköpiirissä ei ole suuria muutoksia ja nykyinen toiminnan taso on tarkoitus säilyttää. Palkkamenot kasvavat ja myös tarvikkeiden, tavaroiden sekä palvelujen hankintaan kuluu yleisen kustannustason nousun myötä entistä enemmän rahaa.

Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talousarviokehykseen ulkoisiksi toimintamenoiksi kirjattiin 16 220 000 euroa. Se on 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Ulkoisten toimintatulojen arvioidaan olevan tulevana vuonna 1 380 000 euroa. Se on noin 7,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Lautakunnan listalla oli myös Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama erityisavustus. Sitä voi saada turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Tällaisia lapsia on Pöytyällä muutamia. Sivistyslautakunta päätti hakea erityisavustusta vuoden 2023 aikana syntyneisiin kuluihin.