Ketterä pärjää paremmin

0

Pöytyällä allekirjoitettiin kuluvalla viikolla yrittäjien ja kunnan välinen elinvoimalupaus. Vastaavia sopimuksia on tehty viime aikoina useita ja ne perustuvat samaan malliin. Sopimuksessa olevat tavoitteet ovat monissa kunnissa jo nyt pitkälti arkipäivää, joten ne eivät välttämättä tuo käytännön elämään suuria muutoksia. On kuitenkin hyvä, että yhteiset tavoitteet kirjataan paperille.

Yksi sopimuksessa oleva asia on kuntabarometrin hyödyntäminen, kun mitataan kunnan yrittäjäystävällisyyden toteutumista. Auranmaan kunnat ovat sijoittuneet barometrissa vähintään kohtuullisesti, jotkut erinomaisesti.

Mittauksen kärkipaikoilla muutokset ovat vuodesta toiseen melko vähäisiä, joten voi ajatella, että tutkimus peilaa arkea kohtuullisen hyvin. Pienissä kunnissa vastaajamäärät jäävät kuitenkin usein kovin pieneksi. Yrittäjien ja kaikkien muidenkin etu on, että barometrin vastausprosentti nousee jatkossa mahdollisimman korkeaksi ja sen antama kuva saadaan näin mahdollisimman kattavaksi.

Kuntien ja yrittäjien yhteistyön mutkattomuus on yksi asia, jonka avulla kunta voi profiloitua. Mitä vahvempi yrityskenttä, sitä vahvempi talous ja sitä paremmat palvelut. Yrittäjien kannattaa muistaa sekin, että yrittäjien keskinäisellä yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Toisen menestys ei välttämättä ole toiselta pois. Yrittäjän paras tuki on usein toinen yrittäjä.