Kosken Verhonkulman aurinkovoimalahanke on lausuttavana marraskuun loppuun saakka

0
Aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisun kuulutuksessa, Kosken kunnan nettisivulla on havainnekuvia Verhonkulmalle kaavailluista paneelikentistä. Kuva: Ruutukaappaus Kosken kunnan nettisivulta.

KOSKI. Ilmatar Solar Development Oy on pannut vireille suunnittelutarveratkaisu- sekä rakennuslupahakemuksen aurinkovoimalan rakentamisesta Kosken Verhonkulmalle.

Hankealue koostuu kahdesta osasta, joiden laajuus on yhteensä noin 80 hehtaaria. Voimalan on tarkoitus tuottaa energiaa valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Kunnanhallitus pyysi Kosken rakennuslautakunnalta lausuntoa hankkeesta, mutta lautakunta ei nähnyt sitä tarpeelliseksi.

Myös muut asianosaiset voivat antaa voimalahankkeesta lausuntoja. Ne tulee jättää Kosken kuntaan 30.11.2023 kello 15 mennessä.

Hankemateriaalit löytyvät Kosken kunnan internetsivuilta: https://koski.fi/kuulutus-aurinkovoimalan-suunnittelutarve-ja-rakennuslupahakemuksen-johdosta