Palveluasumispaikka järjestyy ikäihmiselle keskimäärin 1,5 kuukaudessa

0
Palvelutalo Kotikarpalossa on 27 paikkaa pitkäaikaiseen asumiseen.

AURANMAA. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha pyörittää Auranmaalla kahdeksaa palveluasumisen yksikköä, joista muutamassa on myös yhteisöllistä asumista. Palvelupäällikkö Sirpa Salmen mukaan niissä oli viime viikon torstaina (9.11.23) yhteensä 216 asukasta ja lisäksi yhteisöllisessä asumisessa oli 11 asukasta.

Suurimpia yksiköitä ovat 32-paikkainen Kosken palvelukeskus, Riihikoskella sijaitseva 30-paikkainen Riihikoti, jossa on lisäksi 6 yhteisöllisen asumisen paikkaa, Yläneen 30-paikkainen Kartanokoti, 30-paikkainen Marttilan Suvirannan palvelukeskus ja 30-paikkainen Tarvasjoen hyvinvointikeskus. Kyrössä toimivassa palvelutalo Kotikarpalossa on 27 paikkaa ja 5 yhteisöllisen asumisen paikkaa.

Joukon pienimpiä ovat Oripään palvelutalo sekä Auran hoivakoti. Oripään palvelutalossa on 18 palveluasumispaikkaa ja Aurassa 15 paikkaa.

Näiden lisäksi Varha tarjoaa lyhytaikaishoidon paikkoja sekä kriisipaikkoja

Laki velvoittaa hyvinvointialueita julkaisemaan puolivuosittain tiedot, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Alkusyksystä julkaistun Varhan tilaston perusteella varsinaissuomalaiset ikäihmiset ovat tänä vuonna odottaneet ympärivuorokautista palveluasumispaikkaa keskimäärin 45 vuorokautta.

Tilanne on kohtuullinen, sillä lain mukaan sosiaalipalveluita koskevat päätökset on toimeenpantava kolmen kuukauden sisällä asian vireilletulosta.

Varhan hallinnoimien hoivakotien lisäksi Auranmaalla on kaksi vanhusten palveluasumista tarjoavaa Esperin yksikköä. Koskella on Esperi Hoivakoti Niittykukka ja Riihikoskella on Esperi Hoivakoti Riihelä. Niittykukassa on 16 asukaspaikkaa ja Riihelässä on 36 asukaspaikkaa.