Auran kunnan tiukka kulukuuri vaikuttaa moneen asiaan, mutta kouluruoka ja -kuljetukset jäävät säästötoimien ulkopuolelle

0
Aura valmistelee yhtenäiskoulun laajennusta. Kunnan ensi vuoden talousarviossa on sitä varten 60 000 euron suunnitteluvaraus.

AURA. Kunnanhallitus palautti marraskuun alussa Auran kunnan talousarvion uudelleen valmisteltavaksi ja kehotti viranhaltijoita etsimään käyttötaloudesta 500 000 euron säästöt.

Talousarvion valmistelu oli lähtenyt kunnanjohtajan mukaan hyvin käyntiin ja lautakunnat olivat tehneet esityksensä hyvissä ajoin, mutta kokonaisuuden yhteensovittaminen vei arvioitua enemmän aikaa ja lopulta hallitus sai eteensä paljon ennakoitua heikomman esityksen.

– Se oli yli miljoona euroa alijäämäinen. Nyt näyttää siltä, että alijäämä asettuu puolen miljoonan ja miljoonan väliin, kunnanjohtaja Terhi Källi sanoo.

Aura on pääsemässä lähelle kunnanhallituksen edellyttämää säästötavoitetta. Ensimmäiset säästöeurot löytyivät helposti, sillä teknisiltä palveluilta oli lipsahtanut talousarvioon tarpeeton 200 000 euron kirjaus. Loppuja säästöjä tavoitellaan nipistämällä 10 prosenttia kaikesta muusta paitsi koulukuljetuksista ja kouluruoasta.

Tuntuvimmin kulukuuri puree aineita, tarvikkeita ja tavaroita koskeviin hankintoihin sekä asiatuntija- ja koulutuspalvelujen ostoihin. Kunnan työntekijät saavat oppia jatkossakin, mutta se tapahtuu etäyhteyksien välityksellä.

– Muualla annettavien kalliiden kokopäiväkoulutusten aika on ohi, Källi kiteyttää.

Helpot keinot on käytetty

Auran valtionosuudet putoavat ensi vuonna 2,3 miljoonaan euroon, kun ne vielä tänä vuonna olivat 3,2 miljoonaa euroa. Myös verotulojen ennustetaan laskevan.

Jos toissaviikolla uutisoidut valtiovarainministeriön laskelmat vuoden 2024 valtionosuuksista olisivat toteutuneet, Auralta olisi vähennetty valtionosuuksia vielä noin 350 000 euroa aiemmin arvioitua enemmän. Vaikka lykkäystä valtionosuuksien leikkauksiin luvattiinkin, kuntakenttä saa Terhi Källin arvion mukaa varautua kylmään kyytiin.

Niinpä Aura aloittaa kokonaisvaltaisen ja pitkälle tähtäävän talouden tasapainottamistyön, jonka käynnistäminen on asetettu kunnanjohtajan ensi vuoden päätehtäväksi.

Källi tuumaa sen raskaaksi savotaksi, helpot säästökeinot kun on jo käytetty.

– Teemme tälläkin hetkellä paljon yhteistyötä naapurikuntien kesken ja meillä on esimerkiksi yhteisiä virkoja. Kouluverkkomme on kunnossa ja varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen mitoitukset ovat mallillaan, hän luettelee.

Säästöjen etsiminen edellyttää kunnan työntekijöiden tehtäväkuvien avaamista. Lisäksi Aurassa tullaan miettimään, tehdäänkö kunnassa oikeita asioita oikeisiin aikoihin ja toisivatko sähköiset palvelut helpotusta talouskurimukseen.

Vetovoimasta on pidettävä kiinni

Tulevaisuuden suhteen Terhi Källi on silti luottavainen. Kun taloustilanne ennen pitkää paranee, Aura saa Turun kehyskuntana osansa kasvusta. Sitä silmällä pitäen kunnanjohtaja haluaa varmistaa Auraan muuttaville perheille kunnon palvelut.

– Se tarkoittaa riittäviä henkilöstöresursseja ja hyviä tiloja etenkin varhaiskasvatukseen sekä perusopetukseen, muttei muitakaan valoja pidä sammuttaa. Elinvoima syntyy yhteisöstä ja sen pyörittämisessä Auran kunnalla on keskeinen rooli, Källi sanoo.

Pitääkseen yllä vetovoimaansa, Aura investoi ensi vuonna 60 000 euroa yhtenäiskoulun laajennuksen suunnitteluun. Myös Horsmanhaan alueen putkisaneerausta jatketaan.

Auran kunnanhallitus käsittelee vuoden 2024 talousarviota joulukuun kokouksessaan.