Energiat talteen

0

Lallin alueelle kaavailtu biokaasulaitos on epäilemättä tulevaisuuden hanke. Esimerkiksi maatalouden tuotteissa oleva biokaasu jää nykyään pitkälti hyödyntämättä. Yksinkertaistettuna laitos toimii niin, että se ottaa vaikkapa lannassa olevan biokaasun talteen esimerkiksi autoissa poltettavaksi ja palauttaa loput takaisin viljelijälle lannoitteeksi. Samalla ravinteet ja sitä myötä valumien määrä vesistöihin vähenevät. Hyvää on myös se, että biokaasulaitos tuottaa lannoitetta, jolla on mahdollista vähentää riippuvuutta kemiallisista lannoitteista.

Lannan käytön ongelma on jo pitkään ollut, että sitä on toisissa paikoissa liikaa ja toisissa liian vähän. Toisaalta sen kuljettaminen on kallista. Kuljettamiseen liittyviä ongelmia suuri keskitetty biokaasulaitos ei ratkaise. Toisaalta tilakohtaiset laitokset ovat niin kalliita, ettei niihin ole ollut halua investoida.

Biokaasua voidaan toki tuottaa paljosta muustakin kuin maatalouden tuotteista. Esimerkiksi kotitalouksien kompostointi on vielä aivan lapsenkengissään ja suurin osa biokaasun tuotantoon sopivista aineista jää hyödyntämättä. Pöytyän sijainti keskellä maaseutua mutta kuitenkin lähellä Turkua mahdollistaa sen, että laitos voi käyttää hyvinkin monipuolisesti erilaisia tuotteita biokaasun tuotantoon.

Paikallisesti laitos olisi merkittävä piristys pöytyäläiseen elinkeinoelämään. Kunnan kannattaakin panostaa siihen, että kaavoitusprosessi saadaan mahdollisimman jouhevasti alulle ja hanke etenemään suotuisasti.