Kosken kunnanhallitus otti kantaa Seon liikennejärjestelyihin – Yksisuuntaisuus poikisi suositun huoltamon pihalle kaaoksen

0
Pekka Kanasuo seisoo kohdassa, johon saattaa tulla pyörätietä ja Seon pihaa erottava reunakivetys. Kanasuo toivoo liikennejärjestelyjen olevan jatkossakin sellaisia, että kuntalaiset, tienpitäjät ja yritykset voivat olla niihin tyytyväisiä.

KOSKI. Joulun alla kokoontunut kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan Kosken liikenneturvallisuussuunnitelman muutamalla lisäyksellä.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Pietilän (kesk.) mielestä yksityiskohtien hiomiseen kannatti käyttää aikaa, jotta lopputuloksesta saadaan kattava. Vuodesta 2022 lähtien työstetty liikenneturvallisuussuunnitelma etenee seuraavaksi kunnanvaltuustoon.

Lisäyksissään hallitus otti kantaa muun muassa Kosken Seon liikennejärjestelyihin todeten, ettei huoltoaseman pihan kulkusuuntaa tule muuttaa yksisuuntaiseksi, toisin kuin suunnitelman toimenpidesuosituksessa alun alkaen ehdotettiin.

Taustalla on vanha tapa

Kosken tekninen lautakunta totesi jo aiemmin, että kiinteistöjen sisäiset ajojärjestelyt kuuluvat niiden omistajalle. Seon kulman liikennejärjestelyt ovat kuitenkin olleet koskelaisten puheenaiheena, joten asia koskettaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa.

Suunnitelman laatijat olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että jotkin huoltamolla piipahtavat kuljettajat ajavat pysäköintiruudusta suoraan jalankulku- ja pyörätien yli Hämeentielle tai Koskentielle, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Viikkolehden haastattelemien koskelaisten mukaan tämä on ollut paikkakunnalla tapana 1950-luvulta lähtien, eikä siitä ole tiettävästi seurannut merkittäviä onnettomuuksia.

Yksisuuntaisuutta on mietitty

Kosken Seon yrittäjiin lukeutuva Pekka Kanasuo on tyytyväinen, että kunnanhallitus otti kantaa huoltamon liikennejärjestelyihin ja etenkin yksisuuntaisuusasiaan.

Kanasuo kertoo pohtineensa yksisuuntaista pihaa, johon tultaisiin Hämeentieltä ja poistuminen tapahtuisi Koskentielle. Hänen mukaansa se ei toimisi, vaan aiheuttaisi tontille liikenneongelman.

– Koska Toyotassa on tankin luukku toisella puolen kuin Opelissa, seuraisi sählinkiä ja tukos tankkauspaikkojen luo, Kanasuo selittää.

Toisekseen yksisuuntaisuus vaikuttaisi luultavasti asiakaskäyttäytymiseen, kun toista pääväylää kulkevat kokisivat tontille tulon hankalaksi.

Reunakivi aidan sijaan

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa työstettäessä Koskella väläytettiin aidan tekemistä Seon kiinteistön ja pyörätien väliin. Nyt tästä on luovuttu ja aidan sijaan huoltamon pysäköintiruudut saatetaan jossain vaiheessa rajata pyörätiestä betonisella reunakivetyksellä – sellaisella, joka ei yllä spoilereihin tai puskureihin.

Pekka Kanasuo pitää matalaa reunakivetystä hyvänä kompromissina. Sen viereen on helppo pysäköidä ja silti se ohjaa ajamaan virallisten liittymien kautta.

Tekninen lautakunta kirjasi liikenneturvallisuussuunnitelmaan, että Seon tontin ja pyörätien rajaamisen lisäksi selvitetään Ståhlbergin tontin käytettävyyden parantamista.

Se on vastapäätä huoltamoa oleva tyhjä tontti, johon raskaiden ajoneuvojen kuljettajilla on tapana parkkeerata ajoneuvonsa kahvitauon ajaksi. Asemakaava mahdollistaa kaksikerroksisen asuintalon rakentamisen tontille.

Muut kunnanhallituksen liikenneturvallisuussuunnitelmaan tekemät lisäykset koskevat peilien asentamista Tuimalantien ja Maijankujan sekä Kasperintien ja Hämeentien risteyksiin. Hallitus totesi myös, että Riihitien suuntaa pitäisi muuttaa siten, että se olisi 90 asteen kulmassa suhteessa Hämeentiehen.

Seo on keskeisellä paikalla Kosken taajamassa Koskentien ja Hämeentien risteyksessä. Kuvassa vasemmalla on Ståhlbergin tontti, jota käytetään parkkipaikkana.
Seo on keskeisellä paikalla Kosken taajamassa Koskentien ja Hämeentien risteyksessä. Kuvassa vasemmalla on Ståhlbergin tontti, jota käytetään parkkipaikkana.

Kosken vaaranpaikat

* Liikenneturvallisuussuunnitelmaa pohjustaneessa asukaskyselyssä Kosken vaarallisimmaksi paikaksi todettiin Koskentien ja vt 10:n liittymä.

* Toiseksi eniten mainintoja asukaskyselyssä tuli Koskentien turvallisuuspuutteista. Kevyenliikenteenväylän rakentaminen välille Isokuovintie–Kasperintie olisi asukkaiden mielestä tarpeen.

* Kolmanneksi eniten mainintoja asukaskyselyssä sai Hongistontien viereinen pyörätie. Sen halutaan jatkuvan Vinarintielle saakka.

* Liikenneturvallisuussuunnitelma on ainoastaan esitys ja siinä mainitut toimenpiteet vaativat erillisen päätöksen.