Oripään kunnalta avustukset Peräsuontielle ja Kortesuontielle

0

ORIPÄÄ. Yksityistieavustusten maksun jälkeen Oripäässä oli vuodelle 2023 varattuja määrärahoja käyttämättä 5 482 euroa. Tekninen lautakunta päätti jakaa summan perusparannusavustuksina Peräsuontien sekä Kortesuontien hoitokunnille, jotka kumpikin saavat 2 741 euroa.

Kunnan myöntämän perusparannusavustuksen edellytyksenä on, että tiehankkeeseen on haettu myös valtion perusparannusavustusta. Valtion ja kunnan avustukset voivat yhteensä olla enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Peräsuontien ja Kortesuontien hoitokunnat ovat tehneet perusparannukset, joihin ne ovat saaneet tukea valtiolta.