Pöytyän kotisairaala hajautetaan Lietoon ja Loimaalle

0
Minna Löppönen, Riitta-Leena Piispa, Minna Ruohonen-Ylikoski esittelivät uuden avosairaalan toimintaa Härkätiellä vuonna 2014. Ensi vuoden alusta Varha levittää kotisairaalan palvelun koko maakuntaan. Pöytyän kannalta tämä tietää oman kotisairaalan toiminnan hajauttamista Lietoon ja Loimaalle. Kuva: AVL arkisto.

PÖYTYÄ. Pöytyän kotisairaala lakkaa nimellisesti vuodenvaihteesta, kun Varha yhdistää Turun ulkopuolisten kuntien 11 kotisairaalaa hallinnollisesti neljäksi alueelliseksi kotisairaalaksi. Kotisairaaloiden toiminta jatkuu tämän jälkeen läntisen, keskisen ja itäisen alueen kotisairaalassa sekä palliatiivisessa keskuksessa. Näiden lisäksi Turussa toimii oma kotisairaala. Auranmaan kunnat kuuluvat keskiseen kotisairaalaan, jonka toimipisteet sijaitsevat Loimaalla, Liedossa ja Kaarinassa.

–Pöytyällä on ollut valtavan hienosti toiminut kotisairaala, eikä hyviä toimintamalleja ole tarkoitus romuttaa, keskisen alueen ylilääkäri Minna Löppönen sanoo edessä olevasta muutoksesta.

–Vaikka oma kotisairaala nimenä häipyy, palvelu tuotetaan Loimaalta ja Liedosta, eikä yhteistyö Riihikosken terveyskeskuksen osastolle haihdu, hän jatkaa vakuuttaen, että kotisairaalan palveluja saa Pöytyällä jatkossakin lähes entiseen tapaan.

Riihikosken terveyskeskuksessa hoitoa saaneet kotisairaalan potilaat voivat edelleen tarvittaessa käydä Riihikoskella kotisairaalan kirjaamispisteessä. Myös kotisairaalassa palliatiivista hoitoa saavien mahdollisuus siirtyä tarvittaessa Riihikosken terveyskeskuksen osastolle säilyy.

PÖYTYÄN kotisairaala on toiminut loppuvuodesta 2 016 alkaen. Liedossa toiminta aloitettiin pari vuotta aiemmin, jolloin tällainen palvelu oli vielä kaikkiaan varsin uutta. Edelleenkään kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole ollut sairaalatasoista hoitoa kotiin tarjoavaa kotisairaalaa.

Olemassa olevien kotisairaaloiden yhdistämisellä pyritään Löppösen mukaan toimintatapojen yhtenäistämiseen, palvelujen kattamiseen koko maakunnassa ja resurssien aiempaa tehokkaampaan käyttöön.

–Saamme leveämmät hartiat ja pystymme levittämään palvelut esimerkiksi Paimioon ja Sauvoon, joissa ei ole ollut kotisairaalaa, Löppönen sanoo.

–Tarkoituksena on, ettei kenellekään jouduta sanomaan ei käy, jos kotisairaalahoitoa voitaisiin hänelle tarjota.

Kotisairaalan palvelujen saamisen edellytyksenä on muun muassa, että potilaan hoidon pystyy kotioloissa toteuttamaan. Palvelun kotiin viemisen täytyy olla myös työntekijälle turvallista.

TULEVAA toimintaa suunnitellessa toimipisteet on Löppösen mukaan pyritty sijoittamaan siten, että toimintasäde olisi kohtuullinen. Pöytyän kotisairaalan työntekijöiden kannalta tämä tarkoittaa, että jatkossa heidän lähtöpisteensä, josta muun muassa noudetaan tarvikkeet, tulee olemaan Liedossa tai Loimaalla. Riihikoskelle jää niin sanottu kirjaamispiste taukopaikaksi.

Henkilöstö on Löppösen mukaan muutosneuvotteluissa saanut läpi toiveitaan tulevasta toimipisteestä. Tiettävästi Pöytyän kotisairaalan henkilöstöä on myös irtisanoutunut. Koska kyseessä on pieni yksikkö, Löppönen ei kommentoi irtisanoutuneiden määrää.

–Isoissa muutoksissa ihmiset tekevät myös omia ratkaisuja, hän toteaa.

Pöytyän kotisairaalassa on työskennellyt neljä sairaanhoitajaa.

–Keskisen alueen kotisairaalassa työskentelee ensi vuoden alussa 25 työntekijää. Suunnitelman mukaisia lisäyksiä ensi vuodelle on koko Varhan alueen kotisairaaloihin 23 sairaanhoitajaa. Määrittely siitä, mihin heidät sijoitetaan on vielä kesken, keskisen alueen kotisairaalan tuleva osastonhoitaja Mervi Leppä kertoo.