Saha soi lehtoluonnon hyväksi

0
Kotiseutuvaikuttaja Arimo Helmisaari ja loimaalainen metsuri Juha Tammi keskustelivat Kappelniityn alueen hoitotoimista. (Kuva: Jorma Kaarto)

PÖYTYÄ/Yläne. Kappelniityn muinaismuistoalueen kunnostuksessa on edetty suunnitelmista käytännön hoitotöihin.

Naantalilaisen Jarmo Ahtelan johtama metsuriryhmä on raivannut vesakkoa, karsinut tuulenkaatoja ja kaatanut toisiaan vasten nojaavia konkelokuusia maahan lahopuiksi. Alueelta poistetaan myös vierasperäisiä lajeja, kuten terttuseljaa ja tuomipihlajaa. Näin jalopuut saavat tilaa kasvaa ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy.

Hakkuutähteitä, karsittuja oksia ja risuja on kasattu Haverintien varteen, josta ne kuljetetaan pois.

Metsuri Juha Tammen mukaan alueella on kymmeniä tuulen kaatamia järeitä kuusia.

Lehtoluontoa suojellaan


Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevan noin neljän hehtaarin laajuisen Kappelniityn hoitotoimilla on tarkoitus suojella puoliavointa lehtoluontoa ja muinaismuistoaluetta.

–Samalla avataan polku alueen toisessa päässä olevan metsäniemekkeen kärkeen, josta avautuu hieno näkymä Vanhankartanon kulttuurihistorialliseen maisemaan ja jokilaaksoon, kertoo kotiseutumies Arimo Helmisaari .

Polun avaaminen edistää arvokkaan alueen virkistyskäyttöä.

Helmisaari kiittelee Metsähallituksen Luontopalveujen suunnittelija Markus Jaskaria , että alueen kunnostushanke saatiin etenemään suotuisasti.

Haverintien tuntumassa olleet isot, kuolleet kuuset huolestuttivat ihmisiä, jotka pelkäsivät puiden voivan rysähtää tiellä liikkujien päälle.

Vanha asuinpaikka


Kappelniityn alueella on laaja muinaispelto terasseineen, vanha asuinpaikka ja kiviröykkiöt. Alueelta on löytynyt muun muassa rautakauden ajan jauhinkivi.

Kappelniityn kallion päällä seisova metalliristi muistuttaa kävijöitä paikalla olleesta keskiaikaisesta kappelista.

Muistoristi pystytettiin ekumeenisin juhlallisuuksin vuonna 1995.