Oripääläisiltä toivotaan ehdotuksia osallistuvaan budjettiin

0

ORIPÄÄ. Oripään kunnanhallitus päätti järjestää kuntalaisille jälleen avoimen osallistuvan budjetoinnin. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ehdotukset toteutettaviksi hankkeiksi ja niiden perustelut voi jättää helmikuun 16. päivään mennessä. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivulla tai lomakkeella, joka jätetään kirjastoon. Ehdotuksen hinta-arvion tulee olla enintään noin 8 000 euroa.

Osallistuvaa budjetointia kokeiltiin Oripäässä jo viime vuonna. Kunnanhallitus valitsee tulleista ehdotuksista hankkeet, joista kaikenikäiset kuntalaiset voivat äänestää kiinnostavimmat. Eniten ääniä saaneista kunnanhallitus valitsee toteutettavan hankkeen tai hankkeet.